LIBROS DE TEXTO

Información sobre os ISBN dos libros de texto

LIBROS DE TEXTO CURSO 2018-2019

LIBROS DE TEXTO CURSO 2018/ 2019

 

MOI IMPORTANTE: NON MERCAR AXENDA PARA O CURSO

Podes descargar o teu listado premando nos adxuntos que atoparás o final do artigo

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso escolar 2018/2019
Código de centro: 15032662 Denominación do centro: INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA O MOSTEIRÓN
Enderezo: Lg. La Esperela s/n Mosteirón Concello: SADA Provincia: A CORUÑA
Correo electrónico.: ies.mosteiron@edu.xunta.es Teléfono: 881 880 949 Fax: 881 880 967
               
Curso e Área / Materia / Ámbito / Módulo Título, autor, editorial, ano de publicación e ISBN Lingua da
etapa Título Autor Editorial Ano ISBN edición
1º ESO BIOLOXÍA E XEOLOXÍA BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1º ESO Saber facer Francisco VIVES BOIX e outros SANTILLANA 2015 978-84-9972-444-7 GALEGO
1º ESO EDUC. PLÁSTICA VISUAL E AUDIOVISUAL Sen libro de texto          
1º ESO INTRODUCIÓN Á INFORMÁTICA Sen libro de texto          
1º ESO LINGUA CASTELÁ E LITERATURA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1 ESO Inicia Dual J. M. GONZÁLEZ BERNAL e outras OXFORD 2015 978-84-67384710 CASTELÁN
1º ESO LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS STUDENT`S BOOK 1º ESO Será proporcionado polo Departamento de Inglés     INGLÉS
1º ESO LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS WAY TO ENGLISH 1º ESO WORKBOOK Linda MARKS & Emily DEVLIN BURLINGTON 2016 978-9963-51-630-8 INGLÉS
1º ESO LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS Libro de lectura: "The Mummy´secret" Classic Readers BURLINGTON   978-9963-46-562-0 INGLÉS
1º ESO LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS Libro de lectura: "The legend of Sleepy Hollow" Classic Readers BURLINGTON   978-9963-46-796-9 INGLÉS
1º ESO LINGUA ESTRANXEIRA 2ª: FRANCÉS PARACHUTE 1.- Livre de l'élève Michèle BUTZBACH e outras SANTILLANA 2015 978-84-96597-97-6 FRANCÉS
1º ESO LINGUA ESTRANXEIRA 2ª: FRANCÉS PARACHUTE 1.- Cahier d'exercices Michèle BUTZBACH e outras SANTILLANA 2015 978-84-96597-99-0 FRANCÉS
1º ESO LINGUA GALEGA E LITERATURA LINGUA GALEGA E LITERATURA 1º ESO Miguel BARROS, Cristina MONTES ANAYA 2015 978-84-678-5179-3 GALEGO
1º ESO MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 1 ESO L. PANCORBO, G.RUIZ VICENS VIVES 2015 978-84-68230351 CASTELÁN
1º ESO MINDFULNESS Sen libro de texto          
1º ESO OBRADOIRO DE MÚSICA Sen libro de texto          
1º ESO VALORES ÉTICOS VALORES ÉTICOS 1º (AULA 3D) X. MARTÍ e C. PRESTEL VICENS VIVES 2015 978-84-6823038-2 CASTELÁN
1º ESO RELIXIÓN CATÓLICA Sen libro de texto          
1º ESO XEOGRAFÍA E HISTORIA XEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO Proxecto Saber facer EQUIPO EDITORIAL OBRADOIRO SANTILLANA 2015 978-84-9972-356-3 GALEGO

 

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso escolar 2018/2019
Código de centro: 15032662 Denominación do centro: INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA O MOSTEIRÓN
Enderezo: Lg. La Esperela s/n Mosteirón Concello: SADA Provincia: A CORUÑA
Correo electrónico.: ies.mosteiron@edu.xunta.es Teléfono: 881 880 949 Fax: 881 880 967
               
Curso e Área / Materia / Ámbito / Módulo Título, autor, editorial, ano de publicación e ISBN Lingua da
etapa Título Autor Editorial Ano ISBN edición
2º ESO FÍSICA E QUÍMICA FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO Saber hacer VVAA SANTILLANA 2016 978-84-680-1952-9 CASTELÁN
2º ESO LINGUA CASTELÁ E LITERATURA LENGUA CASTELLANA Y LIT. 2 ESO Inicia dual (3 vol.) JM GONZÁLEZ, B. GONZÁLEZ, J. PORTUGAL OXFORD EDUCACIÓN 2016 978-01-905-0282-9 CASTELÁN
2º ESO LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS WAY TO ENGLISH 2º ESO STUDENT`S BOOK Linda MARKS & Emily DEVLIN BURLINGTON 2016 978-9963-51-635-3 INGLÉS
2º ESO LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS WAY TO ENGLISH 2º ESO WORKBOOK Linda MARKS & Emily DEVLIN BURLINGTON 2016 978-9963-51-636-0 INGLÉS
2º ESO LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS Libro de lectura: "The adventures of Tom Sawyer Classic Reader BURLINGTON 2018 978-9925-30-156-0 INGLÉS
2º ESO LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS Libro de lectura: All About USA Emily WINSTON BURLINGTON 2018 978-9963-51-013-9 INGLÉS
2º ESO LINGUA ESTRANXEIRA 2ª: FRANCÉS PARACHUTE 2.- Livre de l'élève Michèle BUTZBACH e outras SANTILLANA 2015 978-84-9049-089-1 FRANCÉS
2º ESO LINGUA ESTRANXEIRA 2ª: FRANCÉS PARACHUTE 2.- Cahier d'exercices Michèle BUTZBACH e outras SANTILLANA 2015 978-84-9049-095-2 FRANCÉS
2º ESO LINGUA GALEGA E LITERATURA LINGUA GALEGA E LITERATURA 2º ESO Celia DÍAZ NÚÑEZ e Mercedes SEIXO ANAYA 2016 978-84-698-1048-4 GALEGO
2º ESO MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 2 ESO L. PANCORBO, G. RUIZ VICENS VIVES 2016 978-84-68235721 CASTELÁN
2º ESO MÚSICA MÚSICA 2 ESO R. SABATER, J. GONZÁLEZ TEIDE 2015 978-84-307-9016-6 GALEGO
2º ESO MÚSICA CADERNO DE ACTIVIDADES - MÚSICA 2 ESO R. SABATER, J. GONZÁLEZ TEIDE 2015 978-84-307-9017-3 GALEGO
2º ESO ORATORIA Sen libro de texto          
2º ESO RELIXIÓN CATÓLICA Sen libro de texto          
2º ESO TECNOLOXÍA TECNOLOGÍA I El trabajo en tecnología EQUIPO EDITORIAL SANTILLANA 2015 978-84-680-2827-9 CASTELÁN
2º ESO TECNOLOXÍA TECNOLOGÍA II Materiales I EQUIPO EDITORIAL SANTILLANA 2015 978-84-680-3066-1 CASTELÁN
2º ESO TECNOLOXÍA TECNOLOGÍA IV Mecánica EQUIPO EDITORIAL SANTILLANA 2015 978-84-680-3173-6 CASTELÁN
2º ESO TECNOLOXÍA TECNOLOGÍA V Electricidad (non mercar) EQUIPO EDITORIAL SANTILLANA 2015 978-84-680-2826-2 CASTELÁN
2º ESO VALORES ÉTICOS VALORES ÉTICOS 2º (AULA 3D) X. MARTÍ e C. PRESTEL VICENS VIVES 2016 978-84-682-3633-9 GALEGO
2º ESO XADREZ Sen libro de texto          
2º ESO XEOGRAFÍA E HISTORIA XEOGRAFÍA E HISTORIA Serie Descubre VVAA SANTILLANA OBRADOIRO 2016 978-84-9972-712-7 GALEGO

 

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso escolar 2018/2019
Código de centro: 15032662 Denominación do centro: INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA O MOSTEIRÓN
Enderezo: Lg. La Esperela s/n Mosteirón Concello: SADA Provincia: A CORUÑA
Correo electrónico.: ies.mosteiron@edu.xunta.es Teléfono: 881 880 949 Fax: 881 880 967
               
Curso e Área / Materia / Ámbito / Módulo Título, autor, editorial, ano de publicación e ISBN Lingua da
etapa Título Autor Editorial Ano ISBN edición
3º ESO BIOLOXÍA E XEOLOXÍA BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3 ESO Proxecto Saber facer Francisco VIVES BOIX e outros SANTILLANA 2015 978-84-9972-417-1 GALEGO
3º ESO CULTURA CLÁSICA Sen libro de texto          
3º ESO EDUC. PLÁSTICA VISUAL E AUDIOVISUAL Sen libro de texto          
3º ESO FÍSICA E QUÍMICA FÍSICA Y QUÍMICA 3 ESO INICIA DUAL EQUIPO EDITORIAL OXFORD 2015 978-84-6739-830-4 CASTELÁN
3º ESO LINGUA CASTELÁ E LITERATURA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3 ESO J. M. GONZÁLEZ BERNAL e outras OXFORD 2015 978-84-6738-517-5 CASTELÁN
3º ESO LINGUA ESTRANXEIRA 1ª: INGLÉS STUDENT`S BOOK 3º ESO Será proporcionado polo Departamento de Inglés       INGLÉS
3º ESO LINGUA ESTRANXEIRA 1ª: INGLÉS WAY TO ENGLISH 3º ESO WORKBOOK Linda MARKS & Emily DEVLIN BURLINGTON 2016 978-9963-51-642-1 INGLÉS
3º ESO LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS Libro de lectura: All About Irland" (utilizado en 2º ESO) Emily WINSTON BURLINGTON   978-9963-51-153-2 INGLÉS
3º ESO LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS Libro de lectura: "The picture of Dorian Grey" Classic Readers BURLINGTON   978-9963-47-316-8 INGLÉS
3º ESO LINGUA GALEGA E LITERATURA LINGUA GALEGA E LITERATURA 3º ESO Celia NÚÑEZ e Mercedes SEIXO ANAYA 2015 978-84-678-5332-2 GALEGO
3º ESO MATEMÁTICAS OR. ENSIN. ACADÉMICAS MATEMÁTICAS 3A ESO Or. ás ensinanzas académicas L. PANCORBO, G. RUIZ VICENS VIVES 2015 978-84-682-3040-5 CASTELÁN
3º ESO MÚSICA MÚSICA 3 ESO R. SABATER, J. GONZÁLEZ TEIDE VÉXASE NOTA ACLARATORIA* 2015 978-84-307-9020-3 978-84-307-9010-4 GALEGO CASTELÁN
3º ESO RELIXIÓN CATÓLICA Sen libro de texto          
3º ESO TECNOLOXÍA TECNOLOGÍA III: Materiales II EQUIPO EDITORIAL SANTILLANA 2015 978-84-680-3041-8 CASTELÁN
3º ESO TECNOLOXÍA TECNOLOGÍA V: Electricidad EQUIPO EDITORIAL SANTILLANA 2015 978-84-680-2826-2 CASTELÁN
3º ESO TECNOLOXÍA TECNOLOGÍA VI: Electrónica NON MERCAR EQUIPO EDITORIAL SANTILLANA 2015 978-84-680-2834-7 CASTELÁN
3º ESO TECNOLOXÍA TECNOLOGÍA VII: Tecnología de la información EQUIPO EDITORIAL SANTILLANA 2015 978-84-680-1703-7 CASTELÁN
3º ESO LINGUA ESTRANXEIRA 2ª: FRANCÉS PARACHUTE 3.- Livre de l'élève Michèle BUTZBACH e outras SANTILLANA 2015 978-84-904-9016-7 FRANCÉS
3º ESO LINGUA ESTRANXEIRA 2ª: FRANCÉS Sen libro de exercicios          
3º ESO VALORES ÉTICOS VALORES ÉTICOS 3 ESO Saber hacer EQUIPO EDITORIAL SANTILLANA VÉXASE NOTA ACLARATORIA ** 2015 978-84-6803-175-0 978-84-9972-926-8 CASTELÁN GALEGO
3º ESO XEOGRAFÍA E HISTORIA XEOGRAFÍA E HISTORIA 3 ESO Proxecto Saber facer EQUIPO EDITORIAL OBRADOIRO SANTILLANA 2015 978-84-9972-415-7 GALEGO
               
    NOTAS ACLARATORIAS        
  * MÚSICA No caso de ter que mercar o libro aclárase que a materia impartirase en castelán. Admítese o texto en galego. ** VALORES ÉTICOS No caso de ter que mercar o libro aclárase que a materia impartirase en galego. Admítese o texto en castelán.

 

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso escolar 2018/2019
Código de centro: 15032662 Denominación do centro: INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA O MOSTEIRÓN
Enderezo: Lg. La Esperela s/n Mosteirón Concello: SADA Provincia: A CORUÑA
Correo electrónico.: ies.mosteiron@edu.xunta.es Teléfono: 881 880 949 Fax: 881 880 967
               
Curso e Área / Materia / Ámbito / Módulo Título, autor, editorial, ano de publicación e ISBN Lingua da
etapa Título Autor Editorial Ano ISBN edición
4º ESO BIOLOXÍA E XEOLOXÍA BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4º ESO "Saber facer" EQUIPO EDITORIAL OBRADOIRO-SANTILLANA 2016 978-84-9972-709-7 GALEGO
4º ESO CULTURA CIENTÍFICA CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO "Saber hacer" EQUIPO EDITORIAL OBRADOIRO-SANTILLANA 2016 978-84-680-3821-6 CASTELÁN
4º ESO CULTURA CLÁSICA Sen libro de texto          
4º ESO ECONOMÍA (Véxase nota aclaratoria) ECONOMÍA Serie Analiza EQUIPO EDITORIAL SANTILLANA 2016 978-84-680-2835-4 CASTELÁN*
4º ESO EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL e AUDIOVISUAL Sen libro de texto          
4º ESO FÍSICA E QUÍMICA FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO Saber hacer VVAA SANTILLANA 2016 978-84-680-3790-5 CASTELÁN
4º ESO LATÍN Sen libro de texto          
4º ESO LINGUA CASTELÁ E LITERATURA LENGUA CASTELLANA Y LIT. 4º ESO Inicia Dual (3 vol.) J. M. GONZÁLEZ, B. GONZÁLEZ, J. PORTUGAL OXFORD EDUCACIÓN 2016 978-01-905-0287-4 CASTELÁN
4º ESO LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS WAY TO ENGLISH 4º ESO STUDENT`S BOOK LINDA MARKS & EMILY DEVLIN BURLINGTON 2016 978-99-635-1647-6 INGLÉS
4º ESO LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS WAY TO ENGLISH 4º ESO WORKBOOK LINDA MARKS & EMILY DEVLIN BURLINGTON 2016 978-99-635-1648-3 INGLÉS
4º ESO LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS Libro de lectura: "Classic Ghost Stories" Classic Readers BURLINGTON   978-9963-51-504-2 INGLÉS
4º ESO LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS Libro de lectura: "The man in the Iron Mask" Classic Readers BURLINGTON   978-9963-46-781-5 INGLÉS
4º ESO LINGUA ESTRANXEIRA 2: FRANCÉS PARACHUTE 4.- Livre de l'élève Michèle BUTZBACH e outras SANTILLANA 2016 978-84-9049-187-4 FRANCÉS
4º ESO LINGUA GALEGA E LITERATURA LINGUA GALEGA E LITERATURA 4º ESO Celia DÍAZ NÚÑEZ e Mercedes SEIXO ANAYA 2016 978-84-698-1251-8 GALEGO
4º ESO MATEMÁTICAS Or. ensinanzas académicas MATEMÁTICAS 4A ESO Or. ás ensinanzas académicas L. PANCORBO, G. RUIZ VICENS VIVES 2016 978-84-682-35752 CASTELÁN
4º ESO MATEMÁTICAS Or. ensinanzas aplicadas MATEMÁTICAS 4B ESO Or. ás ensinanzas aplicadas L. PANCORBO, G. RUIZ VICENS VIVES 2016 978-84-68235769 CASTELÁN
4º ESO MÚSICA Sen libro de texto          
4º ESO RELIXIÓN CATÓLICA Sen libro de texto          
4º ESO TICs Sen libro de texto          
4º ESO VALORES ÉTICOS VALORES ÉTICOS 4º (AULA 3D) X. MARTÍ e C. PRESTEL VICENS VIVES 2016 978-84-682-3635-3 GALEGO
4º ESO XEOGRAFÍA E HISTORIA HISTORIA Serie Descubre VVAA SANTILLANA OBRADOIRO 2016 978-84-9972-713-4 GALEGO
               
  NOTA ACLARATORIA: A materia de Economía impártese en galego. Admítese o texto en castelán até que a editorial edite o libro en galego.            
Distribuir contido