Francés

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS CURSO 2015-16

MEMBRO/S DO DEPARTAMENTO

Rosa Eva Liquete Pérez (Xefa do Departamento)

Modificacións a programación da segunda lingua estranxeira (francés) para o curso 2019/20

Podedes consultar as adaptacións feitas a programación para o 3º trimestre do curso 2019/20

PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

RESUMO DOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Distribuir contido