NORMAS e DOCUMENTOS

NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO

Nos arquivos adxuntos tedes as Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC) e un resumo delas.

 

 

PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

No documento adxunto teñen á súa disposición o PLAN de ATENCIÓN á DIVERSIDADE aprobado en Claustro o 19-04-17  e en Consello Escolar o 09-05-17.

PLAN DE INTRODUCIÓN DAS TIC

O Plan de Introdución das TIC (Tecnoloxías da Información e Comunicación) do IES O Mosteirón é un documento que serve de guía para organizar os recursos TIC (Aulas de Informática, páxina web, etc) que o centro pon a disposición da comunidade educativa. No documento faise unha descrición dos medios informáticos cos que conta o centro educativo e os seus protocolos de uso. Asemade inclúe unha concreción da competencia dixital para o alumnado que debe ser abordada polas materias ao longo do ensino secundario obrigatorio. Nos documento adxuntos achégase un arquivo co documento, aprobado polo Claustro o 26/06/15 e polo Consello Escolar o 29/09/15.

Distribuir contido