RESUMO das PROGRAMACIÓNS

NA SECCIÓN ADICADA AOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS APARECEN PUBLICADOS OS MÍNIMOS ESIXIBLES AO ALUMNADO PARA TER UNHA AVALIACIÓN POSITIVA EN CADA MATERIA. (En proceso de edición )

NA SEGUINTE TÁBOA APARECE A RELACIÓN DE DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS E AS MATERIAS ASOCIADAS A ESTES.

 

DEPARTAMENTO MATERIAS
BIOLOXÍA e XEOLOXÍA BIOLOXÍA e XEOLOXÍA (1º, 3º e 4º)
DEBUXO EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL e AUDIOVISUAL (1º, 3º e 4º)
EDUCACIÓN FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA (1º, 2º, 3º e 4º)
FRANCÉS FRANCÉS (1º, 2º, 3º e 4º), FILOSOFÍA (4º)
FÍSICA e QUÍMICA FÍSICA e QUÍMICA (2º, 3º e 4º),
INGLÉS INGLÉS (1º, 2º, 3º, 4º), CULTURA CLÁSICA (3º)
LINGUA CASTELÁ E LITERATURA LINGUA e LITERATURA CASTELÁ (1º, 2º, 3º e 4º)
LINGUA GALEGA E LITERATURA LINGUA e LITERATURA GALEGA (1º, 2º, 3º e 4º),  ORATORIA (2º) , LATÍN ( 4º)  XADREZ (2º),
MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS (1º,2º,3º e 4º)
MÚSICA MÚSICA (2º, 3º.4º)
TECNOLOXÍA TECNOLOXÍA 
XEOGRAFÍA e HISTORIA VALORES ÉTICOS (1º, 2º, 3º e 4º), XEOGRAFÍA e HISTORIA (1º, 2º, 3º e 4º), ECONOMÍA (4º)
AdxuntoTamaño
Aspectos básicos prog. Tecno 2019.pdf571.25 KB
Bioloxía, indicadores de logro e pendentes.pdf99.29 KB
CULTURA CLASICA WEB.pdf67.75 KB
EDUCACIÓN FÍSICA WEB.pdf352.54 KB
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE WEB.pdf303.66 KB
mindfulness.pdf359.2 KB
MÚSICA WEB 19-20.pdf1.55 MB
Plástica e Visual 1º.pdf351.16 KB
Plástica e visual 3º.pdf393.76 KB
PRO WEB 2019-20 Inglés.pdf262.27 KB
Relixión RESUMO PROGRAMACIÓN E CRITERIOS DE AVALIACIÓN IES O MOSTEIRÓN.pdf357.13 KB
VALORES ÉTICOS WEB.pdf404 KB