RESUMO das PROGRAMACIÓNS

NA SECCIÓN ADICADA AOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS APARECEN PUBLICADOS OS MÍNIMOS ESIXIBLES AO ALUMNADO PARA TER UNHA AVALIACIÓN POSITIVA EN CADA MATERIA. (En proceso de edición )

NA SEGUINTE TÁBOA APARECE A RELACIÓN DE DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS E AS MATERIAS ASOCIADAS A ESTES.

 

DEPARTAMENTO CURSO 19/20 MODIFICACIÓNS A PROGRAMACIÓN DO CURSO 19/20
BIOLOXÍA e XEOLOXÍA BIOLOXÍA e XEOLOXÍA 1º, 3º e 4º ESO y CULTURA CIENTÍFICA
 BIOLOXÍA e XEOLOXÍA DE 1º, 2º, 3º, e 4º ESO y CULTURA CIENTÍFICA
DEBUXO

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL e AUDIOVISUAL 1º ESO

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL e AUDIOVISUAL 3º ESO

MINDFULNESS 1º ESO

TIC 4º ESO

 EDUCACION PLÁSTICA, VISUAL e AUDIOVISUAL de 1º ESO

EDUCACION PLÁSTICA, VISUAL e AUDIOVISUAL de 3º ESO

EDUCACION PLÁSTICA, VISUAL e AUDIOVISUAL de 4º ESO

MINDFULNESS 1º ESO

TIC 4º ESO

EDUCACIÓN FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA (1º, 2º, 3º e 4º)

ESTILOS DE VIDA SAUDABLE 2º ESO

 EDUCACIÓN FÍSICA 1º ESO

EDUCACIÓN FÍSICA 2º ESO

EDUCACIÓN FÍSICA 3º ESO

EDUCACIÓN FÍSICA 4º ESO

ESTILOS DE IDA SAUDABLE 2º ESO

FRANCÉS

FRANCÉS 1º, 2º, 3º e 4º ESO

FILOSOFÍA 4º ESO

 

FRANCÉS 1º ESO

FRANCÉS 2º ESO

FRANCÉS 3º ESO

FRANCÉS 4º ESO

FILOSOFÍA 4º ESO

FÍSICA e QUÍMICA FÍSICA e QUÍMICA (2º, 3º e 4º)

 FÍSICA E QUÍMICA DE 2º ESO

 FÍSICA E QUÍMICA DE 3º ESO

 FÍSICA E QUÍMICA DE 4º ESO

 FÍSICA E QUÍMICA 

INGLÉS

INGLÉS (1º, 2º, 3º, 4º)

INGLÉS COMUNICATIVO 1º ESO

 CULTURA CLÁSICA (3º)

 

INGLÉS 1º, 2º, 3º e 4

INGLÉS COMUNICATIVO 1º ESO

CULTURA CLÁSICA 3º ESO

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

LINGUA e LITERATURA CASTELÁ 1º ESO.

LINGUA e LITERATURA CASTELÁ 2ºESO.

LINGUA E LITERATURA CASTELÁ 3º ESO

LINGUA E LITERATURA CASTELÁ 4º ESO.

 LINGUA e LITERATURA CASTELÁ 1º, 2º, 3º e 4º ESO
LINGUA GALEGA E LITERATURA

LNGUA e LITERATURA GALEGA (1º, 2º, 3º e 4º)

ORATORIA 2º ESO

LATÍN ( 4º)

XADREZ 2ºESO

 LINGUA E LITERATURA GALEGA DE 1º, 2º, 3º e 4º ESO; LATÍN DE 4º ESO

XADREZ 2º ESO

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS 1º ESO

MATEMÁTICAS 2º ESO

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO

MATEMÁTICAS APLICADAS 3º ESO

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4º ESO

MATEMÁTICAS APLICADAS 4º ESO

 MATEMÁTICAS 1º ESO

MATEMÁTICAS 2º ESO

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO

MATEMÁTICAS APLICADAS 3º ESO

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4º ESO

MATEMÁTICAS APLICADAS 4º ESO

MÚSICA MÚSICA (2º, 3º.4º)  MÚSICA 2º, 3º e 4º ESO
TECNOLOXÍA TECNOLOXÍA 2º, 3º e 4º ESO  TECNOLOXÍA 2º, 3º e 4º ESO
XEOGRAFÍA e HISTORIA

XEOGRAFÍA e HISTORIA 1º ESO

XEOGRAFÍA e HISTORIA 2º ESO

XEOGRAFÍA e HISTORIA 3º ESO

XEOGRAFÍA e HISTORIA 4º ESO

ECONOMÍA 4º ESO

IAEE 4º ESO

VALORES ÉTICOS (1º, 2º, 3º e 4º)

 

XEOGRAFÍA E HISTORIA 1º, 2º,3º e 4º ESO

ECONOMÍA 4º ESO 

IAEE 4º ESO

VALORES DE 1º e 2º ESO

VALORES DE 3º ESO

VALORES 4º ESO

RELIXIÓN  RELIXIÓN 1º, 2º, 3º e 4º ESO
 RELIXIÓN 1º, 2º, 3º e 4º ESO
  • Editar