Skip to Content

Matemáticas

Material e información do departamento de matemáticas.

MATEMÁTICAS: EXAMES DE SETEMBRO DO CURSO 2016-2017

PARA O EXAME DE SETEMBRO DE 2017

1º E 2º ESO: NON SE PODERÁ EMPREGAR CALCULADORA.

3º E 4º ESO: PODERASE EMPREGAR CALCULADORA

Actividades de Métodos Estatísticos

 

Actividades de Métodos Numéricos

 1. Método de Bisección (Calc actividad1)
 2. Método de Regula Falsi (Calc actividad2)
 3. Método de Newton-Raphson (Calc actividad3)
 4. Método del Punto Fijo (Calc actividad4)
  (Actividades con wxMaxima:funciones)
 • Integración numérica
 1. Método de los Trapecios 
 2. Método de Simpson 
  (Actividad con Geogebra)

  (Actividades con wxMaxima:funciones)
 • Interpolación
 1. Polinomio de Lagrange
 2. Diferencias Divididas de Newton
  (con Geogebra)

  (Actividades con wxMaxima:funciones)
 •  Sistemas de Ecuaciones Lineales
 1. Método de Gauss
 2. Factorización LU
 3. Métodos iterativos de Jacobi y Gauss-Seidel
 4. Sistemas no lineales: Método del punto fijo
  (Actividades con wxMaxima:funciones)

Xeometría Dinámica

 

 Construccións feitas co programa Geogebra

 Triángulos:
     
 Puntos notables do triángulo
      Teorema de Viviani

 Movementos no plano:
     
 • Translacións: Traslacións
      • Xiros:        Versión 1,    Versión 2
      • Simetrías:
          - axial
     Versión 1,    Versión 2
          - central  Simetría central

 Poliedros regulares: Hexaedro, Tetraedro, Octaedro
 Corpos redondos: Cono, Cilindro e Esfera
 Lugares Xeométricos:
      Trocoides
      Epicicloides

 Outros:
      Billar

 Optimización: Problema1Problema 2Probema 3Problema 4Problema 4 bis
 

 Actividades para 3º ESO

 Actividades de Funcións: 
 
   Exerc1_Funcions.html,
   Exerc2_Funcion_lineal.html,
   Exerc3_Parabola.html

 Actividades de Xeometría 1:

   • Exercicio 1: Área dun triángulo 
   • Exercicio 2: Propiedade dos cuadriláteros 
   • Exercicio 3: Propiedade sobre ángulos na circunferencia 
   • Exercicio 4: Outra propiedade de ángulos na circunferencia 
   • Exercicio 5: Exercicio sobre a circunferencia 
   • Exercicio 6: Outra propiedade dos cuadriláteros 
   • Exercicio 7: Incentro dun triángulo 
   • Exercicio 8: Circuncentro dun triángulo 
   • Exercicio 9: Baricentro dun triángulo 
   • Exercicio 10: Ortocentro dun triángulo 

 Actividades de "Translacións, Xiros e Simetrías" 
      Translación
      Xiro
      Simetría Axial
      Simetría Central

 

Concurso Matemático (curso 2008-09)

 

Resolución de Problemas 
 Bases do concurso
  Problema 1    Dificultade: baixa   Solución 
  Problema 2    Dificultade: media     Solución
  Problema 3    Dificultade: baixa   Solución 
  Problema 4   Dificultade: baixa   Solución 
  Problema 5   Dificultade: baixa   Solución 
  Problema 6   Dificultade: media     Solución  
  Problema 7   Dificultade: media    Solución
  Problema 8   Dificultade: alta    Solución 
  Problema 9   Dificultade: baixa   Solución
  Problema 10   Dificultade: media   Solución 
 
  Clasificación Final
Distribuir contido


by Dr. Radut