Canguro Matemático

O pasado xoves 16 de marzo, un grupo de 33 alumnos/as do centro enfrontouse aos retos propostos no Concurso Canguro Matemático, continuando así unha longa tradición de participación do noso centro nestas convocatorias. A proba estaba organizada por niveis segundo o curso e contiña 30 cuestións que debían resolverse nun máximo de 75 minutos.