PROBAS FÍSICAS PARA O ACCESO AO GRAO EN CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE

Probas físicas de acceso á titulación Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte do curso académico 2023-2024, e que se imparte na Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física na Universidade da Coruña: https://inefg.udc.es/index.php/pruebas-especificas-de-acceso/ultimas-noticias-sobre-las-pruebas-de-acceso

Máis información en e-mail: administracion.inef@udc.es - Teléfono 881 014 046