Xornada Acoso Escolar

Xornada adicada ao ACOSO ESCOLAR para alumnado de 1º ESO e 1º de Formación Profesional Básica, dentro da formación do Plan director. Tamén se impartiu unha sesión o 26 de novembro para familias. Participaron 30 persoas dos colexios Conmeniño, Rosalía de Castro e IES Monte da Vila. Imparten docencia a garda civil do concello do Grove e organiza a actividade a Dirección do centro e o Departamento de orientación. Todos e todas GRAZAS