LOE

Decreto 133/2007, do 5 de xullo, onde se regulan as ensinanzas da ESO - (versión web) - (PDF)

Orde do 6 de setembro de 2007 - Ratios e materias opcionais e optativas - (versión web) - (PDF)

Orde 21 decembro 2007 - Promoción e avaliación - (versión web) - (PDF)

 

LEXISLACIÓN DA ESO EN GALICIA - Editado pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (2008)

Contidos: o currículo, implantación, avaliación, programas de divesificación e avaliación diagnóstica