Curso 2020/21

Curso 2020-2021

FONDOLIBROS

Con data do 20 de maio de 2021 a Xunta publicou a Orde pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir material escolar destinadas ao alumnado matriculado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2021/22.


O prazo de entrega de solicitudes remata o 22 de xuño de 2021.

Información

Anexos I y II 

 

 

GRADUACIÓN DE 2º DE BACHARELATO

O martes 18 de maio tivo lugar unha celebración no centro para despedir ao alumnado que cursou 2º de Bacharelato.
Debido á situación de pandemia non puideron asistir as familias, polo que se conectaron por videoconferencia. Ademais, o acto foi retransmitido en directo por youtube.

Traballos de Ed. Plástica de 1º ESO

Ilustracións realizadas polo alumnado de 1 ESO ( A e B) na materia de Ed. plástica.

Son bodegóns realizados con diferentes técnicas e tentando facer unha versión das obras pictóricas que trataron esta temática.

MARCAPÁXINAS "XELA ARIAS". PROXECTO ETWINNING

Con motivo do Día das Letras Galegas realizouse unha exposición con marcapáxinas elaborados polo alumnado de FP Básica e 1º de CM nos módulos “Ofimática e Arquivamento de documentos”, “Operacións auxiliares para a configuración e a explotación” e  “Aplicacións Ofimáticas”.

 

Este alumnado participou no 11º Concurso Europeo de Marcapáxinas, o cal está enmarcado dentro do proxecto eTwinning “Letras Galegas 2021- Xela Arias. O obxectivo deste proxecto é difundir a lingua e literatura galega traballando nun proxecto colaborativo a nivel europeo e nesta edición participaron centros de España e Portugal.

  

O xurado do concurso concedeu un accésit ao marcapáxinas da alumna de 1º FP Básica, Érica Fernández García.

 

 

 

CHARLA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

A evolución da paisaxe e do clima. Metodoloxía de investigación”

O pasado martes, 16 de marzo, recibimos unha visita especial; a Doutora Luísa Santos Fidalgo, do Departamento de Física e Ciencias da Terra da Facultade de Ciencias da Universidade da Coruña, encargouse de impartir a conferencia titulada “A evolución da paisaxe e do clima. Metodoloxía da investigación” que se centrou nun dos aspectos clave na súa formación como investigadora: o estudo do pole depositado durante milleiros de anos nos sedimentos dos fondos de lagos, para así poder reconstruir o pasado, entender o presente e predecir como será o futuro climático e paisaxístico dunha rexión.

Durante a charla, fixemos unha expedición virtual por algúns dos lugares de traballo da nosa científica-palinóloga e o seu equipo de investigación, como a lagoa de Lucenza (na Serra do Courel, Lugo) un dos escasos lugares en Galicia onde se pode evidenciar o “Dryas recente” breve episodio de arrefriamento climático datado hai 12.900 anos (finais do Pleistoceno).

Tamén puidemos coñecer cales son as fases da metodoloxía de traballo (tanto en campo, como no laboratorio) e a gran complexidade das mesmas, pois ademais de tempo, recursos e medios técnicos, é precisa a colaboración interdisciplinar doutras áreas de investigación científica.

CONCURSO DE MICRORRELATOS ANTICOVID

O día 26-3-2021 fíxose a entrega de premios do Concurso de Microrrelatos Anticovid, realizado neste trimestre. Foi convocado polo Grupo de Traballo da Biblioteca e o Equipo de Dinamización da Lingua Galega en colaboración co Departamento de Lingua Galega e Literatura.

Podes ver a lista de gañadores no seguinte enlace

Conferencia de Manuel Portas

O día 23 de marzo tivemos o pracer de ter con nós a Manuel Portas, autor do libro  Por puntos que lemos no primeiro trimestre en 2º de BAC e no Club de Lectura de Adultos,  e co que o seu autor gañou o Premio Blanco Amor 2018.

Foi un encontro moi entrañable no que  Manuel Portas nos  estivo comentando o seu libro e respondendo ás preguntas do alumnado. Tamén nos deu a súa opinión acerca da situación actual do galego.

Solicitudes de admisión para o curso 2021/22

O alumnado que desexe acceder ás ensinanzas de ESO ou Bacharelato no IES de Monterroso e que non teña praza reservada(1), debe presentar solicitude de admisión. O procedemento desenvolverase segundo o seguinte calendario de admisión.
(1)Os colexios de Monterroso e de Antas están adscritos a este centro polo tanto o seu alumnado ten dereito á reserva de praza, non precisan solicitar admisión.

Prazo de solicitude: do 1 ao 22 de marzo, ambos incluídos.

Formas de presentar a solicitude:
a) De forma electrónica a través da aplicación admisionalumnado, identificándose con Chave365 ou con certificado electrónico
b) Cubrir a solicitude manualmente e presentala asinada na secretaría do IES e Monterroso, utilizando os anexos ao remate da noticia.
Xunto a estes formularios débese presentar:
- DNI do alumno/a e dos membros da unidade familiar (cando non se autorice a súa consulta)
- Libro de familia
- Certificado de matrícula
- Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor, de darse o caso.
A solicitude de admisión presentada nun centro educativo poderá anularse mediante a presentación dunha nova, indicando expresamente por escrito que quedan sen efecto a/s presentada/s con anterioridade.

Presentación de documentación acreditativa dos criterios de baremación:
Só no caso de que houbera maior número de solicitudes que de prazas ofertadas, os solicitantes deberán presentar a documentación de forma presencial na secretaría do centro. No centro hai prazas libres en todos os niveis.

Prazo: do 25 de marzo ao 9 de abril, ambos incluídos.

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas:

Prazo: publicarase no taboleiro de anuncios do centro antes do 25 de abril.
Poderase formular reclamación no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación.

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas:

Prazo: publicarase no taboleiro de anuncios do centro antes do 15 de maio.

Solicitudes presentadas fóra de prazo
As instancias presentadas entre o 23 de marzo e o 18 de maio, ambos incluídos, serán consideradas fóra de prazo (Artigos 15, 34 e D.A. primeira da Orde do 12 de marzo de 2013) e perderán o seu dereito de prioridade.
Estas solicitudes enviaranse á xefatura territorial, que adoptará as medidas necesarias para asegurar a escolarización do alumnado afectado nun centro sostido con fondos públicos que dispoña de prazas vacantes.

IMPORTANTE:
1º. Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar. O feito de presentar máis dunha solicitude determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.
2º. O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.
3º. O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión. A presentación de solicitude de admisión noutro centro estando vinculado por reserva poderá implicar a perda do dereito de prioridade que puidese corresponder.

ANEXOS:

- AnexoII_Solicitud de admisión

AnexoII_Solicitud de admisión_comprobación_de_datos

Convocadas probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior - 2021

Publicada a Orde do 22 de xaneiro de 2021 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2021.

   1- CICLOS MEDIOS 

  •  PRAZO DE INSCRICIÓN: Entre o 15 e o 26 de marzo de 2021, ambos os dous incluídos   

  • REALIZACIÓN DA PROBA: 27 de Maio

   2- CICLOS SUPERIORES

  • PRAZO DE INSCRICIÓN:  Entre o 18 de febreiro  e o 03 de marzo de 2021, ambos os dous incluídos.

  • REALIZACIÓN DA PROBA: 15 de Abril

Máis información: 

Espectáculo de Maxia

O pasado dia 22 de decembro, como é habitual, celebramos o final do primeiro trimestre e a chegada das vacacións de Nadal cun espectáculo de maxia a cargo de Magia en el Manga.

 

Distribuir contido