CALENDARIO FINAL DE CURSO 2018/2019

Xoves, 20 de xuño: Actividade normal (excepto charlas ou outras actividades, para os grupos destinatarios). É moi importante que este día o centro funcione con normalidade en todos os aspectos.


 Baleirado das taquillas:

  • Os titores deben recordar ós alumnos, que as taquillas deben quedar totalmente baleiras (non se entregarán as notas a aqueles que non o fagan)
  • Cada alumno manterá a súa taquilla no vindeiro ano, polo cal NON é necesario recoller as chaves das mesmas.


NOTA: O alumnado que deixe o centro deberá entregar as chaves das taquillas en secretaría.

Venres, 21 de xuño: Distintas actividades de fin de curso (pendente de confirmar propostas dos departamentos- ata o día 24 de maio). No caso de non presentar propostas os distintos departamentos, a xornada desenvolverase con normalidade.

NOTA: As cualificacións de 2º BAC entregaranse o luns, día 24.        
                                
Mércores, 26 de xuño:

  • Entrega de notas . Entrega de notas por parte dos titores. Antes os titores deberán firmar os boletíns que se atoparán en Secretaría.

10.00 h- 1º ESO                                 CICLOS
11.00 h- 2º ESO                12.15 h-     1º BAC
12.00 h- 3º ESO - PMAR                   
13.00 h- 4º ESO

  • Devolución de libros na ESO no momento de entrega das notas. (Si non traen os libros no se entregarán os boletíns)
  • Informes do alumnado de ESO. Deberán quedar cubertos no xade, data límite o venres 28 de xuño para o alumnado que promociona en xuño. Para os que deixan materias pendentes debe facerse en setembro. Pode facerse desde calquera ordenador conectado a Internet.

Martes, 25 e mércores, 26 de xuño ata ás 14:00 horas. Reclamacións de 2º BAC

  • Revisión de exames de 10:00 a 12:00. Prazo para que o alumnado presente na secretaría do centro as solicitudes por escrito para revisión de exames ou aclaración das cualificacións
  • Reclamacións ás cualificacións, ante xefatura de estudos. Prazo de presentación oficial de reclamacións ás cualificacións. Deberá reunirse o departamento para resolver a reclamación.

Mércores, 26 e xoves, 27 de xuño ata ás 14:00 horas. Reclamacións de ESO e 1º BAC.