Intercambio Burela-Poussan 2010

INTERCAMBIO BURELA-POUSSAN
Do 20 ó 27 de Marzo alumnos/as de francés de 3º e 4º ESO visitaron a
vila de Poussan (sur de Francia) e conviviron cos seus
"correspondants/correspondantes" e as súas familias