DIA MUNDIAL DA LOITA CONTRA A SIDA 1-D

día mundial da loita contra a SIDA que se conmemórase o 1 de decembro de cada ano, dedícase a dar a coñecer a epidemia de SIDA global causada

pola extensión da infección do VIHElixiuse o día 1 de decembro debido a que o primeiro caso de SIDA foi diagnosticado neste día en 1981. Desde entón,

a SIDA matou máis de 25 millóns de persoas en todo o mundo,e é unha das epidemias máis destrutivas da historia.

As alumnas do CSSA  do IES Monte Castelo repartiron información e material relaccionado coa prevención da sida no recreo deste venres.