CLASES SEN FUME 2015-16

Dentro do proxecto de fomento de hábitos de vida saudables

o alumnado de 1º de ESO recibiu charlas informativas

sobre alimentación, impartidas por técnicas da Consellería

de Sanidade da delegación de Lugo.

 

Ademáis alumnado do noso Ciclo Superior de Saúde ambiental

traballou coas alumnas e alumnos axudándolles a

analizar seus hábitos alimenticios e buscando o xeito de melloralos.

 

Como noutros cursos houbo moitos voluntarios para facer as cooximetrías. Ninguén fumou!!