Oferta Ciclos formativos no IES Monte Castelo

 

Os nosos ciclos son:
27013958  IES Monte Castelo                     ies.monte.castelo@edu.xunta.es Tel. 982580889


Grao medio
CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría                             25 prazas
Grao superior
SAFD01 Ensinanza e animación sociodeportiva                         30 prazas
CS19002 Saúde ambiental                                                      22 prazas

Grao medio Réxime de Adultos presencial 

ZM19001 Coidados auxiliares de enfermaría


Módulos autorizados                                                                   Horas do módulo       Prazas
CM0FOL Formación e orientación laboral                                                   55                    25
CM0304 Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material                    160                    25
CM0305 Operacións administrativas e documentación sanitaria                   55                    25
CM0308 Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente                     130                   25
CM0RET Relacións no equipo de traballo                                                    55                   25
CM0310 Técnicas básicas de enfermaría                                                   320                  25
CM0311 Técnicas de axuda odontolóxica e estomatolóxica                         130                  25