Obra de teatro Los Músicos de Bremen no Colexio Vista Alegre

Alumnas de 2º ESO e profesoras do clulbe de lectura do noso instituto representaron a obra de teatro "Los Músicos de Bremen" no Colexio Infantil e de Primaria Vista Alegre (alumnos de educación infantil). Esta actividade realizase dentro das programadas polo clube de lectura para o curso 2011-12.