Educacion Secundaria Obrigatoria

No Centro impártense os catro cursos de Educación Secundaria Obrigatoria, etapa 12-16 anos, en liña dous.

As materias que se imparten e o número de horas de cada unha son as que veñen determinadas pola lei:

 

Áreas e materias 1º curso 2º curso 3º curso  4º curso
 Lingua galega e literatura 4 3 3 3
 Lingua castelá e literatura 4 3 3 3
 Lingua inglesa 3 3 3 3
 Ciencias sociais, xeografía e historia 3 3 3 3
 Matemáticas 4 4 4 3
 Ciencias da natureza 4 3 - -
 Educación física 2 2 2 2
 Tecnoloxía - - - 3*
 Tecnoloxías - 3 2 -
 Música - 2 2 3*
 Ético-cívica - - - 1
 Física e química - - 2 3*
 Bioloxía e xeoloxía - - 2 3*
 Educación plástica e visual 2 - 2 3*
 Educación para a cidadanía e dereitos humanas - 2 - -
 Infomática  - 3*
 Latín  - -  - 3*
 Segunda lingua estranxeira: Francés 2 2  - 3*
 Proxecto interdisciplinar 1 - - -
 Relixión/Actividades de estudio 2 1 1 1
 Optativa - - 2 3
 Titoría 1 1 1 1

(*) De estas o alumno ten que escoller como mínimo tres e como máximo catro.

 

Materias optativas:

 

3º ESO

4º ESO

Segunda lingua estranxeira: Francés

Obradoiro de Iniciación ao Audiovisual

Cultura Clásica

 

 

Taller de Iniciativas Emprendedoras

Cultura Clásica (se non se cursou en 3º)

 

 ITINERARIOS PARA 4º ESO

 

Itinerario I: Orientado ao alumnado que quere seguir estudios de Bacharelato de Ciencia e Tecnoloxía e Ciclos Formativos das Familias de “Química”, “Sanidade”, “Imaxe Persoal”, “Industrias Alimentarias”, “Comunicación, imaxe e son”, “Informática”…
a) Materia obrigatoria:                                                                        
 • Física e Química
b) Escolle 2 ou 3 entre as seguintes materias, por orde de preferencia
 • Tecnoloxía
 • Educación Plástica e Visual
 • Bioloxía e Xeoloxía
c) Se no apartado b) escolliches 2 materias podes escoller unha máis neste apartado, por orde de preferencia. Se no apartado b) escolliches 3 materias non podes escoller aquí ningunha
 • 2ª Lingua Estranxeira
 • Informática
 • Música
 • Obradoiro de iniciativas emprendedoras (se non a escolliches en 3º)
 

 

Itinerario II: Orientado ao alumnado que quere seguir estudios de Bacharelato de Artes e Ciclos Formativos das Familias de “Artes Gráficas”, “Electricidade e Electrónica”, “Fabricación Mecánica”, “Informática”, “Mantemento de vehículos autopropulsados”,…
a) Materia obrigatorias                                                                        
 • Educación Plástica e Visual
 • Tecnoloxía
 • Música
b) Escolle 1 materia entre as seguintes, por orde de preferencia
 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Física e Química
 • 2ª Lingua Estranxeira
 • Obradoiro de Iniciativas Emprendedoras (só se non a escolliches en 3º)
 • Informática
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinerario III: Orientado ao alumnado que quere seguir estudos de Bacharelato de Humanidades
a) Materia obrigatoria:                                                                          
 • Latín
b) Escolle 2 ou 3 entre as seguintes materias, por orde de preferencia
 • Informática
 • Educación Plástica e Visual
 • 2ª Lingua Estranxeira
 • Música
c) Se apartado b) escolliches 2 materias podes escoller unha máis neste apartado, por orde de preferencia. Se no apartado b) escolliches 3 materias non podes escoller aquí ningunha
 • Obradoiro de iniciativas emprendedoras (se non a escolliches en 3º)
 • Tecnoloxía
Itinerario IV: Orientado ao alumnado que quere seguir estudios de Bacharelato de Ciencias Sociais e Ciclos Formativos das Familias de “Comercio e Marketing”, “Administración”…
a) Materia obrigatoria:                                                                           
 • Obradoiro de Iniciativas Emprendedoras
b) Escolle 3 entre as seguintes materias, por orde de preferencia
 • Informática
 • Educación Plástica e Visual
 • 2ª Lingua Estranxeira
 • Música
 • Tecnoloxía

Powered by Drupal - Design by artinet