Skip to Content

 

DATAS MATRÍCULA CURSO 2021-2022

 

O período de matrícula vai do 28 de xuño ao 10 de xullo.

Cumprindo cos protocolos COVID e co fin de evitar aglomeracións na secretaría do centro, os días asignados a cada curso para entregar os papeles da matrícula serán os seguintes:


1º de ESO: 28 de xuño


2º de ESO: 29 e 30 de xuño


3º de ESO: 1 de xullo


4º de ESO: 2 de xullo


1º de Bacharelato: 5 e 6 de xullo


2º de Bacharelato: 7 de xullo


OUTROS: No caso de que non se poida acudir na data asignada, a matrícula poderá facerse os días 8, 9 ou 12 de xullo.

O HORARIO de entrega da documentación na Secretaría para todos os días será desde as 10:00 ata as 13:00 horas.

A DOCUMENTACIÓN a presentar é a seguinte:

PRIMEIRO DE ESO:

- Impreso de matrícula debidamente cuberto segundo o seguinte modelo: PRIMEIRO DE ESO. É moi importante non deixar de cubrir os teléfonos (especialmente os de urxencias), así como os correos electrónicos. Marcar claramente cun X os campos de elección.

- Fotocopia da tarxeta sanitaria

- Fotocopia do DNI

- Fotografía recente segundo as instrucións do impreso de matrícula.

- Boletín de cualificacións do curso anterior (copia)

- Impreso de autorizacións para alumnado de ESO: aquí

SEGUNDO DE ESO:

- Impreso de matrícula debidamente cuberto segundo o seguinte modelo: SEGUNDO DE ESO É moi importante non deixar de cubrir os teléfonos (especialmente os de urxencias), así como os correos electrónicos. Marcar claramente cun X os campos de elección.

- Fotocopia da tarxeta sanitaria

- Fotocopia do DNI

- Fotografía recente segundo as instrucións do impreso de matrícula.

- Boletín de cualificacións do curso anterior (copia)

- Impreso de autorizacións para alumnado de ESO: aquí

TERCEIRO DE ESO:

- Impreso de matrícula debidamente cuberto segundo o seguinte modelo: TERCEIRO DE ESO É moi importante non deixar de cubrir os teléfonos (especialmente os de urxencias), así como os correos electrónicos. Marcar claramente cun X os campos de elección.

- Fotocopia da tarxeta sanitaria

- Fotocopia do DNI

- Fotografía recente segundo as instrucións do impreso de matrícula.

- Boletín de cualificacións do curso anterior (copia)

- Impreso de autorizacións para alumnado de ESO: aquí

- Xustificante do ingreso da cantidade de 1,12 euros en concepto de Seguro Escolar na conta de ABANCA ES23 2080 0011 9630 4002 3485. No concepto figurará: "Nome do alumno/a. Seguro Escolar"

CUARTO DE ESO:

- Impreso de matrícula debidamente cuberto segundo o seguinte modelo: CUARTO DE ESO. É moi importante non deixar de cubrir os teléfonos (especialmente os de urxencias), así como os correos electrónicos. Marcar claramente cun X os campos de elección.

- Fotocopia da tarxeta sanitaria

- Fotocopia do DNI

- Fotografía recente segundo as instrucións do impreso de matrícula.

- Boletín de cualificacións do curso anterior (copia)

- Impreso de autorizacións para alumnado de ESO: aquí

- Xustificante do ingreso da cantidade de 1,12 euros en concepto de Seguro Escolar na conta de ABANCA ES23 2080 0011 9630 4002 3485. No concepto figurará: "Nome do alumno/a. Seguro Escolar"

PRIMEIRO DE BACHARELATO:

- Impreso de matrícula debidamente cuberto segundo o seguinte modelo: PRIMEIRO DE BACHARELATO  É moi importante non deixar de cubrir os teléfonos (especialmente os de urxencias), así como os correos electrónicos. Marcar claramente cun X os campos de elección.

- Fotocopia da tarxeta sanitaria

- Fotocopia do DNI

- Fotografía recente segundo as instrucións do impreso de matrícula.

- Boletín de cualificacións do curso anterior (copia)

- Impreso de autorizacións para alumnado de Bacharelato: aquí

- Xustificante do ingreso da cantidade de 1,12 euros en concepto de Seguro Escolar na conta de ABANCA ES23 2080 0011 9630 4002 3485. No concepto figurará: "Nome do alumno/a. Seguro Escolar"

SEGUNDO DE BACHARELATO:

- Impreso de matrícula debidamente cuberto segundo o seguinte modelo: SEGUNDO DE BACHARELATO. É moi importante non deixar de cubrir os teléfonos (especialmente os de urxencias), así como os correos electrónicos. Marcar claramente cun X os campos de elección.

- Fotocopia da tarxeta sanitaria

- Fotocopia do DNI

- Fotografía recente segundo as instrucións do impreso de matrícula.

- Boletín de cualificacións do curso anterior (copia)

- Impreso de autorizacións para alumnado de Bacharelato: aquí

- Xustificante do ingreso da cantidade de 1,12 euros en concepto de Seguro Escolar na conta de ABANCA ES23 2080 0011 9630 4002 3485. No concepto figurará: "Nome do alumno/a. Seguro Escolar"


 page | by Dr. Radut