INFORMACIÓN PARA ALUMNADO DE ACCESO Á UNIVERSIDADE

  • GRAO EN XEOGRAFÍA E HISTORIA (OURENSE): VÍDEO INFORMATIVO
  • ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS (ADE) (A CORUÑA): VÍDEO INFORMATIVO 
  • NOVOS GRAOS 2020/2021 NA UDC: VÍDEO INFORMATIVO
  • PROBAS DE ACCESO Á ESAD (ESCOLA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DE GALICIA): ENLACE
  • ACCESO Á ESCOLA SUPERIOR DE CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DE BENS CULTURAIS DE GALICIA (PONTEVEDRA): ENLACE