VISITA AO MUNCYT

 

A visita ao MUNCYT trátase dunha primeira aproximación ao método científico, o cal permite un coñecemento da forma de traballar e desenvolver ciencia, de maneira que se poda valorar a importancia dos seus avances por parte do alumnado. Tamén repercute á hora de mellorar a Competencia de Aprender a Aprender (preguntarse por maneiras de resolver unha cuestión concreta). Por último, tamén hai que valorar as relacións sociais entre o alumnado e tamén entre eles e o persoal do museo.