ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS-EXTRAESCOLARES XANEIRO

  • VISISTA Á FÁBRICA DO CASTRO

O  17 de xaneiro, o alumnado de EPeV d 4º da ESO realizaron unha visita á fábrica de cerámica do Castro (Sada) e á Escola de Arte Pablo Picasso (A Coruña)

  • DÍA DA ENXEÑERÍA

 

O 18 de xaneiro, o alumnado de 4º ESO, 1º BAC e 2º BAC asistiu en Ferrol ao acto "Día da Enxeñería" que ten como obxectivo poñer en contacto ao alumnado coa devandita titulación académica.