ZERO ADICIÓNS

 

O pasado día 10 de decembro impartiuse o taller "Zero adicións" organizado polo Departamento de Orientación Educativa e promovido pola Deputación e a Concellería de Benestar Social. Os obxectivos son: 

  • Previr as condutas de risco e aditivas de toda índole dende as idades máis temperás.
  • Promover a resolución de conflitos mediante a mediación e o desenvolvemento de habilidades sociais.
  • Promover a educación en valores e a convivencia en paz e igualdade.
  •  Integrar modelos de vida saudables.