XUNTA DE DELEGAD@S CURSO 2018-2019

 

Listado de delegad@s do curso 2018-2019

 Presidenta da Xunta de Delegados: Andrea Bellas Ruíz