EXAMES DE PENDENTES

Exame 1ª parte de pendentes de ESO e BAC

 

LUNS 15

MARTES 16

MÉRCORES 17

XOVES 18

VENRES 19

 

8:30

10:10

 

MAT

(SALÓN DE ACTOS)

MÚSICA

(MUS)

 

DEBTECI

DEB ART I

(DEB.TEC)

 

FIS e QUIM

(LAB ANAL QUÍM)

 

LATÍN

(AULA DEP LAT)

 

 

10:30

12:10

TECNOLOXÍA/

TICSI

(INF)

FRANCÉS/

FRI 1ªL

 (DES 5)

L. GAL

 (SALÓN DE ACTOS)

L. CAST/LIT UN

(SALÓN DE ACTOS)

INGLÉS

(SALÓN DE ACTOS)

12:30

14:10

XEOG e Hª

(SALÓN DE ACTOS)

 

 

 

 

Lugar do exame: As aulas indicadas entre paréntese.

AVALIACIÓN:  LUNS 22  DE  XANEIRO. 1º RECREO. AULA ABALAR 2

 O ALUMNADO DE 2ºBAC QUE ESTÉ A FACER MATERIAS DE 1º DE BAC. POR CAMBIO DE OPCIÓN OU OPTATIVAS TIPOI E II

SIMULTANEAMENTE, AVALIARASE  TAMÉN NESTE DÍA.

 ENTREGA DE  NOTAS: MARTES 23 DE XANEIRO