Departamento de Tecnoloxía 2016-2017

Profesor/a

Cargo

Mª de los Ángeles García

Xefa de departamento

Mª Carmen Castro García

 

José Manuel Martínez Loureiro

Titor 2º ESO A

 

Programación Tecnoloxía 2016-2017