Departamento de Orientación 2019-2020

Profesor/a

Cargo

Juan José Bermúdez Fresco

Xefe de departamento

Mª José López Ramudo

PT

Digna Polo Timiraos

PT

 

Plan de Orientación 2019-2020

Addenda ao Plan de Orientación 2019-2020