Circular comezo de curso 2013-2014

No seguinte enlace pode consultarse a circular con toda a información referente a este curso 2013 - 2014 que tamén será entregada ás nais/pais nas xuntanzas cos titores/as o día 9 de outubro.

Circular 01 comezo de curso 2013-2014