Skip to Content

INICIO DE CURSO 2021-2022

Segundo a Orde de 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/2022, a actividade lectiva en ESO e Bacharelato dará comezo o mércores, 15 de setembro, no horario habitual do centro, é dicir, de 8:30 a 14:10, e polas tardes de 16:20 a 18:00 o luns para a alumnado de 3º da ESO en adiante, e martes para o alumnado de 1º e 2º da ESO, estando operativos os servizos de transporte e comedor dende o primeiro día.

 

HORARIOS CURSO 2021-2022 PROTOCOLO COVID.

Respecto á regulación de circulacións e de entradas e saídas, determínase, conforme ao “Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022”, que se realice por colectivos con distancias horarias:

 

MAÑÁNS

8:00-8:30.- ENTRADA GRADUADA AO CENTRO E Á AULA.

ALUMNADO TRANSPORTE ESCOLAR: PORTA PISTA POLIDEPORTIVA.

ALUMNADO OUTROS MEDIOS: PORTA PRINCIPAL

8:30.- PRIMEIRA SESIÓN.

9:20.- SEGUNDA SESIÓN.

10:05/10:10.- SAÍDA GRADUADA AO RECREO.

10:25/10:30.- ENTRADA GRADUADA Á AULA.

10:30.- TERCEIRA SESIÓN.

11:20.- CUARTA SESIÓN.

12:05/12:10.- SAÍDA GRADUADA AO RECREO.

12:25/12:30.- ENTRADA GRADUADA Á AULA.

12:30.- QUINTA SESIÓN.

13:20.- SEXTA SESIÓN.

14:00.- SAÍDA 1º E 3º ESO.

14:05.- SAÍDA 2º E 4º ESO.

14:10.- SAÍDA 1º E 2º BACHARELATO.

ALUMNADO TRANSPORTE ESCOLAR: PORTA PISTA POLIDEPORTIVA.

ALUMNADO OUTROS MEDIOS: PORTA PRINCIPAL

TARDES

LUNS

3º E 4º ESO

1º E 2º BACHARELATO.

MARTES

1º E 2º ESO.

16:00-16:20.- ENTRADA GRADUADA AO CENTRO E Á AULA.

ALUMNADO TRANSPORTE ESCOLAR: PORTA PISTA POLIDEPORTIVA.

ALUMNADO OUTROS MEDIOS: PORTA PRINCIPAL

16:20.- SÉTIMA SESIÓN.

17:10.- OITAVA SESIÓN.

17:55.- SAÍDA 3º E 4º ESO

18:00.- SAÍDA 1º E 2º BACH.

17:55.- SAÍDA 1º ESO

18:00.- SAÍDA 2º ESO

ALUMNADO TRANSPORTE ESCOLAR: PORTA PISTA POLIDEPORTIVA.

ALUMNADO OUTROS MEDIOS: PORTA PRINCIPAL

O conxunto de medidas serán obxecto de revisión continua en función da evolución do risco sanitario e das decisión que adopten as autoridades sanitarias autonómicas e estatais. Estas medidas iranse actualizando cando sexa necesario, se os cambios na situación epidemiolóxica así o requiren.

 

RECEPCIÓN DO ALUMNADO O MÉRCORES 15 DE SETEMBRO

8:00 A 8:30 ENTRADA GRADUADA AO CENTRO POLOS LUGARES INDICADOS, ONDE AGARDARÁN OS/AS TITORES/AS.

NIVEL

ACCESO

RECPECIÓN

1º ESO

PORTA PISTA POLIDEPORTIVA

PISTA POLIDEPORTIVA

2º ESO

PORTA PISTA POLIDEPORTIVA

PISTA POLIDEPORTIVA

3º ESO

PORTA PRINCIPAL

PISTA DESCUBERTA

4º ESO

PORTA PRINCIPAL

XIMNASIO

1º BACH

PARKING

PARKING

2º BACH

PORTA PRINCIPAL

CORREDOR 2ª PLANTA

O Primeiro día todo o alumnado deberá facer entrega ao seu titor/a da declaración responsable asinada polo pai/nai, titor/a legal (Ver documentos adxuntos)

 

TRANSPORTE ESCOLAR.

O transporte escolar ten previsto iniciar a ruta na primeira parada ás 7:55. O alumnado novo deste servizo debe estimar o primeiro día a hora de paso pola parada asignada e presentarse con antelación suficiente.

Á espera da valoración das solicitudes presentadas e a asignación das prazas aos “usuarios excepcionais”, inicialmente, soamente poderá facer uso do transporte escolar o alumnado considerado “usuario lexítimo”, este é, o alumnado da ESO escolarizado no centro que lle corresponda polo seu domicilio. Os listados actualizados do alumnado con dereito a transporte escolar publicaranse no taboleiro do centro á maior brevidade posible.

“Instrución conxunta 1/2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e da Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, do 25 de xuño, sobre a xestión do servizo de transporte de escolares no curso escolar 2021-2022”.

Serán usuarios lexítimos do transporte escolar gratuíto as persoas alumnas cuxo domicilio se encontre fóra do núcleo urbano no que radique o centro escolar e, en calquera caso, a unha distancia deste superior a 2 km, calculada utilizando o itinerario máis directo, sen desvíos e rodeos innecesarios.

Para poder ser usuario lexítimo do servizo o alumnado deberá estar escolarizado no centro que lle corresponda, segundo a situación do seu domicilio e a distribución das áreas de influencia establecida, ou contar cun dictame ou comunicación de escolarización forzosa emitido pola administración educativa.

 

COMEDOR ESCOLAR.

O servizo de comedor é xestionado pola ANPA e prestado pola empresa Grupo Hostelero Asueto (Contacto: Alberto Aldrey 637/544332)

AdxuntoTamaño
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE CURSO 2021-2022.pdf295.19 KB
ANEXO I ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO Covid-19.pdf168.31 KB


blog | by Dr. Radut