Skip to Content

MATRÍCULA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA CURSO 2021-2022

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

6

9:00-14:00

4º ESO

1º BACHARELATO

2º BACHARELATO

 

7

9:00-14:00

1º ESO

2º ESO

3º ESO

 

 

 

 

 

ACHEGAR A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN:

1.- IMPRESO DE MATRÍCULA CUBERTO CON LETRA CLARA E ASINADO (INCLUÍDA A AUTORIZACIÓN DO TRATAMENTO DA IMAXE).

O ALUMNADO NOVO NO CENTRO PODERÁ DESCARGAR DA WEB OU RECOLLER NA CONSERXERÍA DO CENTRO OS DOCUMENTOS DE MATRÍCULA A PARTIR DO 28 DE XUÑO.

2.- 1 FOTOGRAFÍA RECORTADA (aproximadamente 2.5cm X 3cm.) CON NOME,  APELIDOS E CURSO ESCRITOS NO DORSO.

3.- IMPRESO ASINADO POLOS PROXENITORES/AS TITORES/AS LEGÁIS DAS PERSOAS AUTORIZADAS A RECOLLER AO ALUMNO/A NO CENTRO.

 

ALUMNADO DE 1º E 2º DA ESO:

COPIA DA TARXETA SANITARIA.

ALUMNADO DOUTROS NIVEIS (3º E 4º DA ESO, 1º E 2º DE BACHARELATO):

RESGARDO DE PAGAMENTO DE 1,12€ DO SEGURO ESCOLAR NA CONTA DO IES MIRAFLORES.

ABANCA:   ES95 2080 0064 9931 1000 0236 (CONCEPTO: NOME DA ALUMNA/O)

ALUMNADO NOVO NO CENTRO:

CERTIFICADO ESCOLAR OU COPIA DO BOLETÍN DE NOTAS DO CURSO 2020/2021.

COPIA DNI:

OS MENORES DE 14 ANOS QUE NON O TEÑAN DEBERÁN TRAER FOTOCOPIA DO LIBRO DE FAMILIA.

CASO DE NON TER NACIONALIDADE ESPAÑOLA DEBERÁN APORTAR A FOTOCOPIA DO NIE.

DE SER O CASO:

IMPRESO DE SOLICITUDE / RENOVACIÓN DE TAQUILLA.

IMPRESO CUBERTO DAS ENFERMIDADES DE URXENCIA VITAL.

IMPRESO DE USO DO AUTOBÚS ESCOLAR.

MODELO ALUMNADO DA ESO CON DOMICILIO NA ÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO.

MODELO ALUMNADO DA ESO CON DOMICILIO FÓRA DA ÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO (EXCEPCIONAL).

MODELO ALUMNADO DE BACHARELATO.

IMPRESO DA ANPA CO XUSTIFICANTE DE PAGO GRAMPADO AO DORSO.

IMPRESO DO COMEDOR ESCOLAR.

 

NON SE ADMITIRÁ DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA

A documentación presentarase na secretaría do Centro entre as 9:00 e as 14:00 horas do día sinalado para cada nivel e para cada letra do apelido.

De ser posible, para evitar aglomeracións, deben tratar de non presentarse a última hora da mañá.

Manteñan a distancia de seguridade establecida de 1,5 m. e as medidas de auto protección adoptadas polo Centro. Respecten as indicacións do persoal.

Os irmáns que se matriculen no Centro, aínda que sexan de distintos niveis, poderán formalizar a matrícula conxuntamente na data na que sexa citado o primeiro/a deles/as

AdxuntoTamaño
ESO-1º-FOLLA MATRÍCULA 1º ESO.pdf622.99 KB
ESO-2º-FOLLA MATRÍCULA 2º ESO.pdf621.22 KB
ESO-3º-FOLLA MATRÍCULA 3º ESO.pdf628.58 KB
ESO-4º-FOLLA MATRÍCULA 4º ESO.pdf665.97 KB
BACH-1º-FOLLA MATRÍCULA 1º BACHARELATO.pdf684.85 KB
BACH-2º-FOLLA MATRÍCULA_2ºBACHARELATO.pdf622.42 KB
DOCUMENTO MATRÍCULA 2021-2022. PROXENITORES E AUTORIZADOS.pdf464.25 KB
URXENCIA VITAL.pdf579.37 KB
SOLICITUDE TAQUILLA.pdf428.28 KB
RENOVACIÓN TAQUILLA.pdf402.18 KB
04_ALTA_DE_ASOCIACION_ANPA_2021-2022.pdf533.01 KB
Carta de INSCRIPCIÓN SERVICIO COMEDOR.pdf438.09 KB
TRANSPORTE ESO ORDINARIO.pdf684.95 KB
TRANSPORTE EXCEPCIONAL BACHARELATO.pdf657.35 KB
TRANSPORTE EXCEPCIONAL ESO.pdf613.2 KB


blog | by Dr. Radut