Medidas de prevención e protección

CONSIDERACIÓNS SOBRE O USO DAS MÁSCARAS

Sistema de ventilación no IES

Desde  principios  do  mes  de  novembro estivemos  a  traballar para  determinar  o  ACH (taxa  de  renovación  de  aire) dos  distintos  espazos  do centro e  así  poder  dar cun  sistema  de  ventilación  que  permitira  certo  grao  de  confort. Neste  documento dáse  conta  de  como  foi todo o proceso, así  como  das  súas  conclusións.

Como protexer a rapazada fronte ao coronavirus

                                          

Uso incorrecto da máscara

                                        

Distribuir contido