Guía de estudos superiores 2020 de La Voz de Galicia

 
La Voz de Galicia publicou a guía de estudos superiores "Que quero estudar?".
 
Trátase dunha guía moi completa na que se informa de toda a oferta de estudos universitarios, estudos de FP e outras ensinanzas, organizados nas catro ramas de coñecemento: Artes, Humanidades, Ciencias Sociais e Ciencias.
 
Na guía (que está no anexo) podedes atopar unha descrición básica de cada un dos estudos superiores, os centros donde se ofertan, as condicicóns de acceso, as notas de corte e as saídas profesionais. Tamén inclúe información sobre becas e residencias.
 
Tamén podedes atopar a información empregando este buscador https://estudiarengalicia.lavozdegalicia.es/, a través do que navegarás empregando diferentes criterios de búsqueda.
 
AnexoTamaño
Guía de Estudios Superiores La Voz de Galicia.pdf38.41 MB