Exención de francés de 2º da ESO e reforzo de 3º PMAR

O alumnado de Exención de Francés de 2º da ESO ten a súa disposición nos anexos os seguintes caderniños de actividades:

- 2ºESO.exención-2ºid_matemáticas_repaso_reforzo

2ºESO.exención-2ºid_lengua-castellana_repaso_reforzo

 

Así mesmo, o alumnado de 3º PMAR que ten clases de reforzo, ten a súa disposición nos anexos o seguinte caderniño de actividades:

- 3ºPMAR.matemáticas_cálculo-básico

Calquera dúbida ou consulta poderedes facela no seguinte correo: orientacion.milladoiro@gmail.com

AnexoTamaño
2º ESO.exencion-2ºid_lengua-castellana_repaso-reforzo.pdf352.29 KB
2ºESO.exencion-2ºid_matematicas_repaso-reforzo.pdf433.72 KB
3ºPMAR.matemáticas_cálculo-básico.pdf9.4 MB