Skip to Content

3ºESO-B

Versión para impresoraVersión para impresora

Mirade con atención as instrucións de cada materia porque progresivamente haberá cambios e novas tarefas!

Nota da orientadora

Ante esta nova situación que estamos vivindo quero que saibades que todo o alumnado do IES Miguel Ángel González Estévez e os seus pais/nais /titores legais poderán manter a comunicación continuada para calquera consulta co departamento de Orientación a través do seguinte mail: cristinagoris@edu.xunta.gal
Procurarase responder o máis rapidamente posible, e necesario que na mensaxe apareza a identificación do nome e curso do alumno/a.
Se prefiren contactar  telefonicamente  deixar na mensaxe un número de teléfono e procurarase realizar a chamada o antes posible.

Adaptación curricular

Amparo e Natalia, profesoras de pedagoxía terapéutica, deixan estas actividades voluntarias para o seu alumnado.

Bioloxía e Xeoloxía

 Tes todos os materiais para practicar na aula virtual

Cultura clásica

4ª entrega(4/5)

Tarefas de cultura clásica para esta semana

3ª entrega (16/4)

Tarefas de Cultura clásica para estes días.

2ª entrega (27/3)

Tras consultar estos dos documentos haz un tema monográfico sobre los juegos Olímpicos.

1ª entrega (16/3)

Estas actividades son para hacer en estos15 días de confinamiento.

Lee este artículo y responde a las preguntas:

 • ¿Qué mito explica el origen de Tebas?
 • Define el concepto de polis.
 • ¿Qué particularidades geográficas de la Hélade propiciaron el sistema de poleis?
 • ¿Qué período abarca la Edad Oscura y por qué se llama así?
 • ¿Cómo se originan las poleis a finales de la Edad Oscura y comienzos de la Arcaica?
 • En el origen de las poleis hay influencias externas y procesos internos. ¿Cuáles son?
 • ¿Qué significa etimológicamente el término “sinecismo”. ¿En qué consistía?
 • ¿Cómo se realizó el sinecismo en Atenas? ¿Y en Esparta?
 • ¿Qué elementos arquitectónicos caracterizan las poleis?

A partir de los siguientes enlaces, haz una ficha con los elementos principales del Partenón.

Y para completar la antigua Grecia, te recomiendo estos dos episodios. Anota aquellos aspectos que te resulten interesantes.

Educación física

Trabajo Físico

Rutina semanal mientras dure el confinamiento de:

 • 3 días de estiramientos y movilidad articular de los diferentes grupos musculares y articulaciones.
 • Alternando, 2 días de trabajo aeróbico de acondicionamento físico, incluyendo: abdominales, lumbares, flexiones, sentadillas, burpees, multisaltos... en función del espacio y el material disponible. El mínimo será de 2 series de 10 repeticiones por ejercicio.

Lectura de los temas:

Educación plástica, visual e audiovisual

 A partires do luns 23/3 a profesora Águeda Lojo vai ir subindo os materiais de traballo á Aula Virtual . (Non a Classroom)

Física e Química

21/5/20

MOI IMPORTANTE:  RECUPERACIÓNS

As persoas que teñen suspensa a primeira e/ou segunda avaliación deben repasar o traballado na aula; para iso deben facer un RESUMO ou SINOPSE da parte teórica correspondente a esa avaliación. Unha vez feito isto, para poder telo en conta de cara á cualificación, debe ser enviado por correo electrónico indicando claramente a que parte corresponde e quen a fixo.

Posteriormente deberase facer algunha tarefa máis para finalizar a recuperación.

En xeral, todas as tarefas feitas durante o confinamento deben ser escritas á man, no caderno, e enviadas por correo electrónico.

Contacto para dúbidas: depfq2020@gmail.com

14/4/20

Tarefas para o alumnado da profesora Rita Meijide.

Nota:

Mensaxe da profesora Rita Meijide para o seu alumnado: se é necesario, contactar por correo electrónico depfq2020@gmail.com

Francés

  As actividades de Francés, tanto de repaso como as novas estarán disponibles na aula virtual. Se queredes preguntar algo podedes escribirme a matiprofe@gmail.com

Inglés

Nota: Para cualquier duda , podréis poneros en contacto conmigo a través de mi correo electrónico martaescuderoperez@gmail.com

Traballo para o alumnado con ACI

4ª entrega (4/5)

Hoja 1Hoja 2

 

3ª entrega (19/4)

Estas son las tareas para estos días:

 Hoja 1Hoja 2 |

2ª entrega

Además de continuar con el libro de lectura, traducid en la libreta el texto de la pág 47 del Student's Book y contestad a las preguntas.

1ª entrega

 • Releer os textos de cada unidade
 • Repaso da gramática e vocabulario
 • Facer os exercicios do workbook e os do final do Student's book
 • Leer o libro de lectura e facer algunas das actividades o final de cada capitulo

Lingua castelá e literatura

 • Tarefas finais (15/6)

En este enlace encontraréis la tarea de esta semana, la última del curso: https://youtu.be/tDzXCSUbsIY

El míércoles 17 dejaré en el aula virtual el Cuadernillo de Práctica Ortográfica corregido para que paséis a contrastar vuestras respuestas. Es la fecha límite de entrega de las tareas de otras semanas.

Sigo a vuestra disposición en el correo electrónico: lenguayliteraturacarolinabret@gmail.com

¡Feliz verano!

Lingua Galega e Literatura

5/5/20

Derradeira tarefa do curso

29/5/20

Tarefas para a semana do 1 de xuño.

25/5/20

Actividades.

21/5/20

Entrega dos cadernos.

Semana do 18/5

Actividades de repaso (1)

Semana do 11/5

Nova actividade arredor do día das Letras Galegas.

Semana do 4/5 (oralidade)

 • Gravación dun vídeo (audio)
 • Duración: entre dous e tres minutos
 • Tema: calquera menos os relacionados cos deportes
 • Entrega: data límite o venres 8 de maio ás 12h.
 • Hainos que mandar ao meu correo

 

Semana do 20/4

Data límite de entrega deste traballo: venres 1 de maio ás 14:00h

Semana do 13/4

Semana do 6/4

Descarga aquí as solucións dos exercicios sobre os pronomes.

Semana do 30/3

Para despois das vacacións de Semana Santa
Escribide no caderno a rutina de tres días distinos . Coma se fose un diario. Poñedes  a data dos días escollidos e en cada día expoñedes o que facedes e a que horas, máis ou menos.
ÁNIMO QUE XA QUEDA MENOS!!!

Semana do 23/3

Tarefas para esta semana.

Semana do 16/3

 Prezado alumnado de 3º ESO A-B, ante a situación de encerro forzoso (QUEN O DIRÍA, XA VOS BOTO DE MENOS!) a cabeza debe seguir a funcionar para que non se oxide, así que aí van uns exercicios, moi doadiños, para ir practicando. Segundo vaia pasando o tempo ierei engadindo algún máis. ÁNIMO, UN POUQUIÑO CADA DÍA NON REBENTA A NINGUÉN!!!

Matemáticas aplicadas

Importante:

Cada semana hai novas actividades na aula virtual. Debedes entrar a mirar sen que ninguén vos avise.

A profesora Pilar que sustitúe á profesora Rosa Caeiro vai deixar actividades preparadas para vós na aula virtual.

Matemáticas académicas

 Tedes que ir a aula virtual e no curso correspondente aparecen as indicacións.

Música

27/4

A partires do luns 27 de abril tedes todas as tarefas a realizar na aula virtual, departamento de música.

16/3

O profesor Pepe deixavos traballo para facer neste tempo de confinamento. Para ver/descargar o traballo fai clic aquí.

Relixión Católica

Correo para enviar traballos : m.isabelperezpineiro@edu.xunta.es  Si se reanudan as clases presenciáis poderase entregar á profe directamente.

          - No blogue elprofedereli mira o documental de Manos Unidas Quien más sufre el maltrato del planeta no eres tú         

          - Traballo: elabora unha lista de dez accións humanas que perxudican o medio ambiente.
          - Este traballo recollerase cando voltemos

Tecnoloxía

Bilingüe

Estas tareas deberán ser realizadas por el alumnado para un mejor aprovechamiento del curso y serán actividades que tratarán que el alumnado no considere este tiempo como vacaciones si no como otra forma de aprendizaje ; a distancia, autónomo y tutorizado
Por tanto se recomienda al alumnado, que no se desconecte del curso y siga trabajando ya que cuando vuelvan a las clases se deberán enfrentar a los exámenes del trimestre.

Importante:  Para cualquier duda podéis poneros en contacto conmigo a través del correo tecnoprofejosemanuel@gmail.com .

3º Trimestre

A partires de agora a información da materia de Tecnoloxía porase na Aula Virtual do Instituto. Alí encontraredes as actividades a realizar e as datas de entrega. Se tedes dúbidas ou  problemas coa Aula Virtual  podedes poñervos en contacto, usando o correo que temos  para comunicarnos ( tecnoprofejosemanuel@gmail.com).

2º Trimestre

Del 1 al 13 de abril

Traballo de investigación ( outro traballo  individual adiantado  do terceiro trimestre).

 • Elixir un so material destes :  Materiais cerámicos e pétreos , Materiais férricos, Materiais non férricos , Madeiras , Materiais Téxtiles e Materiais Plásticos.
 • Para cada un deles deberemos facelo en inglés segundo este guión.

Titulo : (Material elixido por cada un) .

 1. Historia do material elixido
 2. Proceso de obtención
 3. Tipos , características  e propiedades .
 4. Aplicacións
 5. Tendencias futuras

Del 16 al 31 de marzo

1- Realizar los ejercicios de ACTIVIDADES FINALES de la página 18 y 19 del libro de Tecnología Electrónica de Editorial Santillana . Se entregaron fotocopias a los alumnos que asistieron a clase y que mandarán a los grupos de WA.
Podéis preguntar a Uxía , María Pereira, André, Carla.
2- Realizar el trabajo personal de todos los trimestres con el título de ELECTRONICA que estaba propuesto para entregar el dá 18 de Marzo.
El primer día de clase se entregará el trabajo y corregirán los ejercicios.

Non bilíngüe

 Os materiais do profesor Luís García está na aula virtual. Escolle o teu curso e entra.

Valores éticos

14/4

A partires de hoxe tedes que acceder a aula virtual do Departamento de Filosofía. Para facer as tarefas seleccionade o voso curso.

2ª entrega

1ª entrega

Realizar as actividades do cuadernillo de fotocopias “Como se constrúe a nosa identidade”

Xeografía e historia

Semana do 23/3

Bos días rapaces e rapazas.  A partires de agora ímonos comunicar a través do correo electrónico.  Nestes días recibiredes  noticias. Poñereime en contacto con aquel  alumnado do que non dispoño de dirección de correo para que intente crear unha conta ou buscar unha posible alternativa.
Desexo estedes todos ben e levemos a situación con ánimo e  moita pacenza,   esperando poidamos recuperar a normalidade o máis pronto posible.

Semana do 16/3

 Fai clic aquí para ver/descargar as actividades para o alumnado de Marta Bande e Esther Dasilva



story | by Dr. Radut