Skip to Content

POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Versión para impresoraVersión para impresora

 

 Unha vez que o alumno/a manifesta a intención de participar no programa Erasmus  realízaselle unha proba oral e escrita para coñecer o dominio que ten do idioma do país onde realizará as prácticas formativas. Seguiríase o mesmo potocolo co profesorado que desexe participar nunha mobilidade.
Sempre que o horario llo permita, o profesorado de idiomas estaría disposto a impartir docencia a dito alumnado e profesorado para mellorar o seu nivel.
Contamos tamén no centro cun auxiliar de conversa en lingua inglesa que axuda a mellorar as destrezas lingüísticas que terán dentro do seu  horario de traballo un tempo asignado para reforzo da competencia lingüística de alumnado e/ou profesorado participante en mobilidades co obxectivo fundamental de reforzar a competencia lingüística oral.
En Vilagarcía temos ademais escola de idiomas e orientarase aos participantes, en caso de que se considere necesario mellorar a súa competencia no idioma, para ampliar a súa formación.

================================================================= 

 

 

 Una vez que el alumno/a manifiesta la intención de participar en el programa Erasmus se le realiza una prueba oral y escrita para conocer el dominio y habilidad que tienen del idioma del país donde realizarán las prácticas formativas. Lo mismo se llevaría a cabo con el profesorado que desee participar en una movilidad.
Siempre que el horario se lo permita, el profesorado de idiomas estaría dispuesto a impartir docencia a dicho alumnado y profesorado para mejorar su nivel.
Contamos también en el centro con un auxiliar de conversación en lengua inglesa que ayuda a mejorar las destrezas lingüísticas que tendrá dentro de su un horario de trabajo un tiempo asignado para refuerzo de la competencia lingüística de alumnado y/o profesorado participante en movilidades con el objetivo fundamental de reforzar la competencia lingüística oral.
En Vilagarcía tenemos además escuela de idiomas y se orientará a los participantes, en caso de que se considere necesario mejorar su competencia en el idioma, para ampliar su formación.story | by Dr. Radut