Skip to Content

APOIO AOS PARTICIPANTES ESTRANXEIROS

Versión para impresoraVersión para impresora

APOIO AOS PARTICIPANTES ESTRANXEIROS
O noso centro conta, ademais do auxiliar de conversa en lingua inglesa, cun gran número de profesores acreditados en lingua inglesa e francesa, por ser idiomas que se imparten ao longo das distintas etapas polo que contaríamos con persoal dispoñible para apoiar tanto ao alumnado como ao profesorado que puidese escoller o noso centro como socio para realizar una mobilidade. Tamén sería posible a súa participación nas clases de idiomas, xunto co noso alumnado, para facilitar a súa integración na vida do centro.

 ==================================================================

APOYO A LOS PARTICIPANTES EXTRANJEROS
Nuestro centro cuenta con, además del auxiliar de conversación en lengua inglesa, un gran número de profesores acreditados en lengua inglesa y francesa por ser idiomas que se imparten a lo largo de las distintas etapas por lo que contaríamos con personal disponible para apoyar tanto a alumnos como profesorado que pudiese escoger nuestro centro como socio para realizar una movilidad. También sería posible participación en las clases de idiomas, junto con nuestro alumnado para facilitar su integración en la vida del centro.story | by Dr. Radut