Skip to Content

SETEMBRO 2014

Versión para impresoraVersión para impresora

DEBUXO TÉCNICO I.

A proba extraordinaria  de setembro consistirá nun exame similar en forma e dificultade ós realizados durante o curso. Constará de exercicios correspondentes ós contidos dos tres trimestres. 

En conserxería pódense coller unha serie de láminas, similares as realizadas na clase durante o curso. O alumnado poderá presentalas o día do exame de setembro. A entrega destas láminas é opcional e suporá o 20% da nota final. 

É aconsellable entregalas pois a súa realización reforzará os contidos e pode supor una valoración positiva a engadir á nota do exame. De non entregar este traballo optativo, a avaliación realizarase unicamente mediante o exame. 

 

Enlaces:      http://www.scoop.it/t/debuxo-tecnico

En el aula virtual apuntes de diédrico (entrando como invitado). 

 

 

Enviado por Maika Fdezstory | by Dr. Radut