Listado definitivo de alumnado que obteñen praza mediante o procedemento de ADMISIÓN para o curso 2018/19