Resultado de imagen de logo fse en galego     

blogue deZalaeta

CALENDARIO DE SETEMBRO

Consulta no documento toda a información relativa a datas e horarios de exames, entrega de boletíns, matrícula, etc. para o mes de setembro.

CICLO MEDIO E CICLO SUPERIOR

ANEXO I 

*O alumnado que accede a segundo curso ou que se matricula da FCT e/ou o módulo de proxecto non preciso cubrir o apartado de solicitudes da páxina 2.

 

*É necesario presentar ademais:

  • resgardo de pago seguro 1,12€ na conta que aparece nas instrucións de matrícula.
  • 4 fotos tamaño carnet co nome e apelidos escrito por detrás.
  • fotocopia DNI
  • Certificado notas da titulación pola que accede (para matrículas en primeiro curso ou traslado de expediente)

FP DUAL

As persoas interesadas presentarán unha única solicitude, utilizando o formulario normalizado do anexo I, que se entregará nun dos centros que figuran na Oferta clasificada por concellopreferentemente no centro onde se oferte o ciclo para o que solicita admisión. A solicitude irá dirixida á dirección do centro educativo.

Se a persoa solicitante presenta máis dunha solicitude ou solicita máis dun proxecto, non se terá en conta a súa petición. Lémbrase que non é de aplicación o límite superior de idade que figura no anexo I.

As persoas que participen no proceso de admisión para os proxectos de formación profesional dual tamén poderán, se así o desexan, realizar a solicitude de admisión a ciclos formativos de grao medio ou de grao superior no réxime ordinario ou para persoas adultas, na modalidade presencial ou a distancia.

As persoas admitidas nun proxecto de FP dual quedarán excluídas, e non serán adxudicadas, no proceso de admisión a ciclos formativos no réxime ordinario ou no réxime para as persoas adultas. No caso de non seren admitidas en ningún proxecto de FP dual poderán continuar no proceso de admisión a ciclos formativos.

INFORMACIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN E PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN

ANEXO I

PUBLICACIÓN DAS NOTAS EN ABALAR

  • 1º Bacharelato 23 de xuño ás 15 horas.
  • 3º ESO 23 de xuño ás 17 horas.
  • 4ª ESO 23 de xuño ás 18  horas.
  • 1º e 2º ESO   24 xuño ás 02 horas.

Últimos Artigos

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer