You are hereDocumentos do Centro, PEC, RRI, Plan de Convivencia, PAT, Plan de Autoprotección, Proxecto Lector, Proxecto Lingüístico, Programacións Didácticas, PPSaude

Documentos do Centro, PEC, RRI, Plan de Convivencia, PAT, Plan de Autoprotección, Proxecto Lector, Proxecto Lingüístico, Programacións Didácticas, PPSaude


Seguridade nos laboratorios

Manual de seguridade nos laboratorios da USC.

 

 

 Manual de seguridade nos laboratorios da UDC.

(ver documento adxunto)

Autoprotección e seguridade no centro

Plan de Autoprotección. Simulacro de evacuación.

Instrucións para o alumnado.

 

Plan de Autoprotección. Simulacro de evacuación.

Instrucións para o profesorado.

 

Conduccións soterradas no recinto escolar: gas licuado propanado (GLP) e liña eléctrica de alta tensión (15000 voltios).

 
As nosas creacións

 

Distribuir

Distribuir contido