Skip to Content

Convocatorias e axudas

Resolución Definitiva Fondo Libros e axudas material 2020_21

Resolución Definitiva do Fondo Solidario de Libros de texto .(3º e 4º ESO) e axudas de material para o curso 20_21 xa está `publicada e pode consultarse no taboleiro do centro ou a través da web Fondolibros (necesaria chave 365 ou certificado dixital)

 

Nela pódese consultar as materias e libros asignados a cada alumno.

 • A aplicación informática da Consellería é a que asigna os libros os alumnos de xeito automático, en función da renda, polo que o centro non pode decidir cales son as materias dos libros que se lle asignan a cada alumno.
 • Comezado o curso escolar enviarase, a través do alumnado,  un documento ás familias selado polo centro coa lista de libros entregados ao alumno. As Familias deberán devolver este documento asinado canto antes para deixar constancia documental da entrega, e seralles devolto asinado pola dirección.
 • Os libros serán entregados aos alumnos no centro  polo profesor na súa materia paulatinamente,o longo dos primeiros días de curso.

 

 • AXUDAS MATERIAL:  Os pais/nais/titores legais poden vir a​ ​recoller​ ​os​ ​cheques​ ​de​ ​axudas​ ​para​ ​mercar​ ​material​ ​escolar. Deberán vir a recollelos en persoa ao centro en horario de 9 a 14h. En caso de non poder acudir poderán autorizar a algúen mediante  este documento .

O alumnado de 1º ESO e 2º ESO non participa no FondoLibros da Consellería por estar no proxecto EDIXGAL.De todas formas, para as materias que non están integradas en EdixGal e que teñen libro de texto, o centro repartirá durante a primeira semana de curso, entre o alumnado, os libros dos que dispón de xeito correlativo comenzando pola Letra "A" ata rematar as existencias, como foi acordado no Consello Escolar.

 

Un saúdo 

A Dirección

PLAN DE ADAPTACIÓN A SITUACIÓN COVID DO IES DE MEAÑO

BO DÍA A TOD@S:

É certo que estamos a vivir unha situación de Pandemia mundial que está a provocar situacións dramáticas  que ningúen quixera vivir  e a mudar o noso xeito de vida e iso non algo doado de asumir.
Dende a comunidade educativa do IES de Meaño levamos tempo traballando, e seguiremos facendoo, para conseguir dous obxectivos fundamentais:
 1. Concienciar a toda a comunidade educativa da necesidade da colaboración de todos para  facer do IES de Meaño un entorno o máis seguro posible(a seguridade ao 100% non existe) para frear a transmisión do virus Covid19.
 2. Acadar que o noso alumnado poida continuar nas mellores condicións pedagóxicas posibles o seu proceso de ensino-aprendizaxe.
Froito deste traballo achegamos hoxe a comunidade educativa o:
 
 
 
 
Trátase dun documento aberto, que poderá sufrir modificacións, xa que por unha banda,  quedan aspectos por determinar dado que a administración educativa todavía non nos trasladou toda a información necesaria para poder concretar máis o documento, e por outra banda o feito de darlle publicidade a este borrador ten por obxecto que a comunidade educativa(profesorado, alumnado, familias, persoal non docente, etc.) poida facer, se o considera oportuno, aportacións ao documento que será analizadas polo Equipo Covid do centro e en caso de consideralas oportunas integradas ao documento.
 
As vosas aportacións facédeas chegar ao correo do centro :     ies.meanho@edu.xunta.es
 
 
Tamén achegamos o Plan de Continxencia"
 
Nos vindeiros días iremos ampliando a información de cara ao inicio do curso, e concretando o Plan de adaptación e os seus anexos.
 
Un saúdo e moito ánimo
 
A Dirección e o Equipo Covid.

Axudas do concello de Meaño para Material escolar para alumnado de secundaria

O concello de Meaño publicou unhas axudas para Mateerial Escolar para o alumnado.

Aquí Poden consultar as bases 

E Aqui un Extracto das mesmas

O prazo de presentación remata o 24 de setembro

 

A Dirección

Fondo de Libros: Listaxes Provisionais Curso 2020/21

 FONDO LIBROS 2020_21 - LISTAXE PROVISIONAL

 A liistaxe PROVISIONAL de admitidos e excluídos no fondo solidario de libros de texto xa está `publicada e pode consultarse no taboleiro do centro ou a través da web  Fondolibros

De acordo coa normativa, dispoñénse de dous días para facer alegacións ós datos publicados.

Aclaracións:

 1. Na listaxe poderán ver o número de libros que o centro lle vai asignar en Setembro, pero non as materias dos libros que se lle van a asignar, polo que de momento NON deben mercar ningún libro, si é que aparecen na listaxe provisional de Admitidos.
 2. Ata mediados  de Setembro non sairán as listaxes definitivas, co número de libros asignados e as materias dos libros.
 3. O alumnado que aparece como "Condicionado a existencia de matrícula e/ou devolución de libros", é porque todavía non devolveu todos os libros xa que  ten materias para setembro ou porque todavía non realizou o proceso  de matrícula para o vindeiro curso.
 4. O alumnado que aparece na listaxe como "Pendente das existencias de setembro", é alumnado o que non lle corresponden Libros do fondo de libros, pero que se  en setembro sobrasen exemplares no centro, a aplicación informática que xestiona o Fondo de Libros, lle podería asignar algún libro a este alumnado. Pero de novo isto non o saberemos ata que saian as listaxes definitivas
 5. Dado que  alumnado de 1º ESO  e 2º ESO  participa no proxecto de educación dixital da consellería (E-Dixgal) polo  que  están excluídos da participación no fondo solidario de libros de texto, o entender a consellería que xa se lle asignan os libros dixitais. De todos xeitos, dende o centro,repartiremos as existencias do fonfo de libros do centro, ata esgotar existencias, entre o alumanado, mediante sorteo tal e como se aprobou no Consello Escolar.
 6. OS VALES PARA  AXUDAS DE MATERIAL SERÁN ENTREGADOS EN SETEMBRO UNHA VEZ XERADAS AS LISTAXES DEFINITIVAS DO FONDO LIBROS

 

RECOMENDACIÓN: DE MOMENTO NON MERCAR NINGÚN LIBRO ATA SETEMBRO

Un saúdo

A Dirección

Fondo Solidario de Libros e Axudas Material escolar 2020

 

Vense de publicar a ORDE do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento ED330B)

Mañá mércores día 20/05/2020  ábrese o prazo  O alumnado de 1º e 2º de ESO como ten o proxecto de educación dixital Edixgal soamente poderá solicitar as axudas de material escolar. O prazo remata o vindeiro 19 de xuño.

As solicitudes  presentarse preferentemente por via electrónica (é necesario certificado dixital ou chave365) a través da aplicación FondoLibros , ou presencialmente no centro (poden cubrir e descargar aquí os anexos).

 

Un saúdo

A Dirección

COVID-19: ADENDAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

Procedemos a darlle publicidade as ADENDAS DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS que elaboraron os diferentes departamentos didácticos, para adecualas as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Estas adendas as programacións didácticas están pendentes de aprobación por parte da inspección educativa, polo que poderían sufrir modificacións.

 

Un saúdo 

A Dirección

COVID-19: INFORMACIÓN A COMUNIDADE EDUCATIVA

Achégase información a comunidade educativa referente a situación derivada do COVID19.

Trnasmitir dende aquí unha mensaxe de ánimo, responsabilidade e tranquilidade a comundade do IES de Meaño.

Un saúdo 

A Dirección

STEMweek : actividades formativas STEM en lingua inglesa,

ORDE do 2 de marzo de 2020 pola que se convocan axudas para realizar actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2020, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento ED504G).

Trátase de campaentos para o alumnado que no curso 19/20 se atope en  3º e 4º da ESO,  dunha semana de duración na Coruña no mes de Agosto. Non ten custo pero hai que cumplir unha serie de requisitos que se recollen na orde.

Nestes camapamentos se traballa a competencia en Lingua inglesa e as competencias asociaas o ámbito STEM: Ciencia, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas, o alumnado aprenderá xogando con robots, programación, impresión 3d etc.

As solicitudes fanse por via elecrónica.

É unha oportunidade moi interesante.

Un saúdo

Axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras

Convocadas axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2020, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos.

Trátase de actividades que están financiadas parcialmente pola administración educativa e que se desenvolven nos meses de xullo e agosto. Consideramos que poden resultar de moito ineterese para o alumnado de cara a mellorar o seu desenvolvemento en lingua Inglesa.

Se precisades axuda podedes acudir o centro.

Aqui tedes a información elaborada polo centro

Aqui podedes consultar  a información da consellería.

Un saúdo

A Dirección

Distribuir contido


by Dr. Radut