Skip to Content

EXPOSICIÓN TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN 2º E.S.O.

A emigración en Meaño

 A Emigración

Presentación do traballo:Enquisa/Entrevista sobre a emigración galega a partir dos exemplos analizados en Meaño, realizado por os alumnos de 2º ESO A.

Aquí tedes algúns dos excelentes traballos dos vosos compañeiros, onde non falta o humor, o cariño mesturados cos datos empíricos extraídos do seu traballo de campo.

Parabéns a todos eles!

P.D. Agradecer enormemente a todos aqueles familiares, amigos e veciños de Meaño que se prestaron a colaborar cos nosos alumnos neste traballo, contándonos, en primeira persoa, as súas experiencias vividas con respecto ao tema obxecto de estudo. Moitas GRAZAS por deixarnos compatir ese pedaciño da vosa intimidade que foi clave para o resultado desta actividade.

Entrevista - Guerra Civil e franquismo

 

Presentamos a continuación os traballos desenvolvidos por os alumnos de 4º ESO B nos que presentan unha entrevista baseada sobre o período 1936-1975, en España obxecto de estudo da materia de CCSS, Xª e Hª.

Por descontado agradacer enormememte, por parte do Dto de CCSS, Xº e Hª deste centro, a colaboración de todos aqueles participantes nas mesmas quen, de xeito voluntario, accedderon a ser entrevistados por os nosos "investigadores" e cuxos resultados expomos a continuación. Parabéns a todos eles e grazas.

 

 

A Historia Literada

Como sinalamos xa na anterior ocasión os alumnos de 4º ESO B estiveron a desenvolver unha montaxe na que conxuntaban literatura contextualizada na etapa da España do 36 ao 39. Pois ben, aquí tedes unha mostra dos seus excelentes traballos. Coida a pena que lle prestedes atención.
Proxecto Voz Natura -curso 2010-2011

PROXECTO VOZ NATURA CURSO 2010-2011 AUGA BENDITA

 Neste curso, estamos a seguir desenvolvendo os proxectos iniciados en cursos anteriores e ademais incorporamos un novo proxecto para poñer en valor a auga e intentar que se utilice de xeito responsable por toda a comunidade educativa. Para desenvolver este obxectivo realizamos diversas actividades :

Actividade 1 Aproveitando que este ano 2011 se celebra o 50 aniversario da 1º viaxe ao espazo exterior protagonizada polo astronauta ruso Yuri Gagarin, e que polo tanto, foi o 1º ser humano en observar a Terra desde o espazo, realizamos cos alumnos de 1º ESO unhas actividades baseadas na pregunta que se fixo o cosmonauta ao seu regreso: ”Por que se chama planeta Terra, cando debería chamarse planeta “Auga”?

Actividade 2 O poeta xaponés Bashó creou unha estrutura poética chamada HAIKÚ, formada por tres versos que non teñen título nin rima, é unha forma de expresión sinxela que trata de transmitir sensacións cun claro predominio dos temas da natureza. O alumnado creou haikús alusivos ao tema da auga e fixeron un debuxo en consonancia co mesmo.

Actividade 3 Por grupos buscaron información sobre a auga: Grupo 1: A molécula de auga: propiedades fisico-químicas Grupo 2: Distribución da auga na Terra Grupo 3: O ciclo da auga Grupo 4: Importancia da auga para a vida Grupo 5: Efectos sobre a civilización Grupo 6: Problemas no mundo para atopar auga potable Grupo 7: Contaminación Grupo 8 : Usos da auga Despois fixeron unha exposición na aula diante dos compañeiros e fixemos unha pequena proba con cuestións sobre estas exposicións. A intención era de novo que foran conscientes da importancia da auga como recurso, e a responsabilidade que temos tod@s de conservala. Para que todo o alumnado fose partícipe desa idea realizaron carteis con lemas alusivos ao aforro da auga e colocáronse en todos os baños do centro.

 Actividade 4 Medimos o caudal das billas do baño, pasamos ás unidades correspondentes e fixemos unha media (0,9L/16 s ) e con ela unha estimación do gasto de auga no centro considerando só un lavado de mans por alumno no instituto. Chegaron ao convencemento de que se pode reducir o consumo tanto no centro coma nas súas casas. Para colaborar na consecución deste obxectivo mercamos, grazas a VOZ NATURA, uns reloxos de area de 5 minutos e en colaboración co Departamento de Tecnoloxía fixémoslles un soporte para os reloxos, onde aparece o anagrama de Voz Natura, e coa axuda dunha ventosa colocáronse nas duchas do ximnasio. Deste xeito o alumnado non deberá sobrepasar os 5 min. cando se duche.

ACTIVIDADE 5 Experimento para non esquecerse de lavar as mans Partindo dun panel explicativo titulado “Lavar as mans”, co cal o alumno pode informarse acerca de: Por que? Cando? Como? hai que lavar as mans, pasaron a comprobar experimentalmente a necesidade de lavalas correctamente. • A cada alumno proporcionóuselle dúas placas petri cun medio de cultivo xeral que permite que se desenvolvan as bacterias. • Nunha delas poñen a palabra “sucio” e noutra “limpo”, cada alumno escribe o seu nome en cadansúa placa para despois identificala. • Despois de pasar as mans por unha superficie sucia (mesa, cadeira, solo) refregaron as xemas dos seus dedos pola placa que dicía sucia. Lavaron ben as mans, (como se lles dicía no panel) e pasáronas pola outra placa. • Puxeron as placas petri cerca dun foco de calor (radiador) unhas 48 horas, ao cabo das cales se puideron observar notables diferenzas entre unha placa e outra: - O crecemento de colonias de bacterias na 1ª placa é asombroso. - Na 2ª placa o crecemento é imperceptible, ou moito menor, dependendo do ben ou regular que lavaran as mans.

Este sinxelo experimento fixérono tódolos alumnos do Centro. O domingo 30 de xaneiro saíu publicado na Voz de Galicia. No Centro substituímos todos os produtos de limpeza tradicionais por outros ecolóxicos, para conseguir dous obxectivos: por un lado contaminar menos as augas e, por outro, concienciar aos alumnos e animalos a que tamén usen nos seus fogares produtos menos agresivos para o medio ambiente co que iso supón de aforro económico propiamente dito e custo ambiental. Para intentar acadar ese obxectivo realizouse unha actividade en grupos de traballo que consistiu en analizar o etiquetado de diferentes produtos de limpeza que os alumnos trouxeron das súas casas e aprenderon a recoñecer os diferentes pictogramas que aparecían nas etiquetas. Buscaron información acerca de posibles limpadores ecolóxicos substitutos dos que habitualmente se utilizan.

VALORACIÓN Estamos bastante satisfeitos co desenvolvemento dos proxectos pois os alumnos van interiorizando comportamentos axeitados ata convertelos pouco a pouco en hábitos que redundan en beneficio de todos. Pretendemos que os alumnos valoren o traballo en grupo, aprendan a respectar o traballo dos demais, colaboren na conservación e mellora da Natureza e que a súa actitude sexa sempre respectuosa co medio ambiente. O EQUIPO VOZ NATURA

HAIKUS

HAIKU

Nós, o alumnado de 1º PRID, tentamos facer haikus relacionados coa auga, que é o tema central de Voz Natura este curso.

O haiku é unha forma estrófica de orixe xaponesa formada por tres versos que carece de título e rima. É unha forma de expresión sinxela que trata de transmitir sensacións cun claro predominio do tema da natureza.

Aquí tedes algúns dos haikus realizados polos vosos compañeiros de 1º:

 

A choiva cae

polo outro lado

da miña ventá.

 

 

No atardecer

xunto ó mar

o sol escapa.

 

 

Escoitase o mar

tentando tragar

a area da praia.

 

A pegada ecolóxica

 

ACTIVIDADES DA SEMANA DAS LETRAS GALEGAS

Este ano, como sabedes, denegáronnos a axuda que anualmente se concedía a este centro para poder desenvolver tódalas actividades realizadas ó longo do ano.

Por iso, as actividades da Semana das Letras Galegas reducíronse considerablemente.

O venres 13 de maio o profesor da USC na facultade de Bioloxía, no departamento de Edafoloxía, Xabier Pontevedra Pombal, acudiu ó centro para dar unha charla sobre a pegada ecolóxica.

Este concepto foi creado hai pouco menos de vinte anos polos científicos William Rees e Mathis Wackernagel.

A pegada ecolóxica é un valor que permite indicar o conxunto de impactos que unha comunidade humana (cidade, país, persoa, etc…) exerce sobre a contorna.

Exprésase cun número que representa a superficie teórica (en hectáreas) que sería necesario para empregar tanto para producir os recursos consumidos como para absorber os residuos xerados.

É dicir, que incluiría a superficie utilizada para obter os cultivos, bosques, pastos, pesca, instalacións urbanas, xestións de residuos, etc. para manter a comunidade humana.

A actual pegada ecolóxica media mundial é de 2,7 hectáreas por habitante.

Pero este valor suaviza as grandes diferenzas entre países, pois mentres que un estadounidense pode ser de 11,9  a dun habitante de Bangladesh queda en 0,5.

Pero se estes datos os traspasamos a España a súa pegada ecolóxica é de 6,4 ha. Como sabemos que a superficie dispoñible por habitante é de 2,4 ha., podemos calcular mediante unha resta sinxela que temos un déficit ecolóxico de 4 ha.

 

Os xardíns ao longo da historia

 

Este artigo nace a raíz da saída que o alumnado de da ESO realizou a París, en concreto baséase nunha actividade realizada nos xardíns de Versalles.

 

 

XARDÍNS CREADOS POLO HOME AO LONGO DA HISTORIA

 

 

 

 

XARDÍN ANTIGO

Xardín Exipcio

As primeiras mostras de xardíns antigos aparecen nas pinturas das tumbas exipcias 3000 anos A.C.Nelas pódese observar como existían pequenos xardíns no interior das casas cumprindo catro funcións: dar sombra, alimento, adorno  e botica.   

Xardín Grego

Son moi famosos os xardíns públicos de Atenas onde os mestres gregos impartían as clases de filosofía.

Xardín Romano

As persoas influentes de Roma tiñan uns xardíns no interior das casas chamados  “Hortus”, que como podedes imaxinar abastecíanos de alimentos e flores.

XARDÍN ISLÁMICO: fundaméntase na tradición anterior, pero sempre xirando en torno á importancia da auga e o deleite dos sentidos. 

XARDÍN MEDIEVAL: de dimensións modestas, dentro dos castelos e os mosteiros, pechados por  grandes muros (un reflexo tamén do momento histórico). Basicamente tiñan unha finalidade práctica de autoabastecemento, provocado polo illamento.

XARDÍN RENACENTISTA OU ITALIANO: cambian os tempos e tamén os xardíns coma xa ides vendo. A apertura mental deste período histórico fai que tamén os xardíns se abran progresivamente ao mundo exterior rompendo totalmente co período anterior, pero mantendo a simetría e as formas xeométricas. 

XARDÍN FRANCES: foi introducido polo xardineiro de Luis XIV. Unha das súas máximas expresións son estes xardíns onde estamos hoxe. É un xardín moi aberto permitindo unha visión de conxunto, que pode ser contemplada dende o pazo ou as terrazas, con amplos parterres, sebes perfectamente recortadas, fontes monumentais, onde as estatuas e os estanques xogan un papel importante; e por suposto os xogos de simetrías organizadas ao redor dun punto central  

XARDÍN ROMÁNTICO OU INGLÉS: nace como froito dunha nova corrente: o romanticismo, buscando unha maior inspiración na natureza. 

XARDÍN MODERNO: a introdución de xardíns nas grandes urbes, creando espazos verdes nas cidades, onde poder conxugar as construcións coa natureza. 


 

EXPLORADE VERSALLES!!!

TENTADE ATOPAR diferentes elementos coa vosa cámara de FOTOS

       Elipses

 

      Ángulos

     Parábolas

      Simetrias

     Elementos xeométricos

 

                                                    

 E calquera outro elemento matemático

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáida ós castros de Ribadumia e A Lanzada

Ola !!!! Hoxe 25 de maio os alumnos de 1º ESO fixemos unha saída didáctica para visitar os castros de Ribadumia e A Lanzada. Alí puidemos observar in situ o labor de consolidación das distintas dependencias escavadas. Os técnicos tamén nos detallaron cuestións como as áreas ocupadas, modo de vida, alimentación, dimensións, relacións comerciais, etc... A visita fixémola pola mañá e aprendimos moitas cousas sobre o modo de vida dos castrexos Visita castros Ribadumia e A LanzadaVisita castros Ribadumia e A Lanzada

Distribuir contido


by Dr. Radut