Skip to Content

Esquema sobre as cantigas de amigo

 

CANTIGA DE AMIGO 

 TEMÁTICA        

 • Fala unha muller: o trobador ponse no lugar dunha moza namorada, que é quen fala
 • Aparece a palabra amigo (mozo): a moza fala do seu amado (= amigo)
 • Outros personaxes son: nai (madre), amiga(s), irmá(s) ou a natureza personificada
 • Natureza: ambiente propicio para o amor e pode ter valor simbólico

  FORMA           

 • Usa técnicas de repetición para axudar á memorización
 • PARALELISMO: as estrofas relaciónanse de 2 en 2, facendo que a 2ª sexa unha variación da primeira
  • Paralelismo perfecto: repítese todo o verso agás a última palabra que se substitúe por un sinónimo
  • Estrutural: repítese a estrutura sintáctica
  • Semántico: repítese a mesma idea
 • LEIXAPRÉN: repetición do 2º verso da primeira estofa como 1º verso da terceira estrofa.
 • REFRÁN: verso(s) que se repite(n) ao final de cada estrofa

 TIPOS DE CANTIGAS DE AMIGO        

 • BAILADAS: ledicia de vivir e invitación ao baile
 • MARIÑAS OU BARCAROLAS: aparece o mar personificado
 • ALBAS OU ALBORADAS: os amantes sepáranse ao mencer
 • ROMARÍA: sitúase ao lado dunha ermida onde se encontran os namorados

                              story | by Dr. Radut