Skip available courses

Available courses

Módulo de Aplicacións Ofimáticas
Actividades da materia Hª Contemporánea para 1º de bacharelato
 Curso de xeografía 2º Bac.
Actividades da materia de Xª e Hª de Galicia. 2º Bac.

Neste curso os alumnos de 2º de bacharelato traballarán os contidos da materia Hª de España, centrados, preferentemente, na parte correspondente á época Comtemporánea

Nel poderán facer composicóns de tema hico.(tipo  PAAU), ver materiais (vídeos, ppt´s, etc), subir actividades e materiais propios, debatir e cuestionar o traballado na aula...

En definitiva trátase dunha ferramenta mais que permita alcanzar os obxectivos maracados para a materia e o curso.

Curso - actividades 4º ESO

Iniciación a la Programación

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Curso de Tecnoloxía

Cuestionarios
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Esquemas e vudeos de mitose e meiose

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

contidos e recursos para 1º bacharelato

Este curso está destinado ao reforzo educativo

Espazo destinado para o traballo dos alumnos.

Espazo destinado para o traballo dos alumnos.
Nesta sección propoñeremos problemas e xogos de matemática recreativa.
Espazo para o reforzo e estudio da materia
Espazo para o estudio da materia de 4º de ESO.
Curso de formación do Grupo de Traballo de Vimianzo
Curso sobre a Elaboración de Materiais para o Encerado Dixital Interactivo nas aulas de Primaria
Curso sobre ferramentas da Web 2.0
Curso de introdución a PHP e acceso a bases de datos
Curso de Moodle para profesores
Informática 4º ESO (Grupo A)
Informática 4º ESO (Grupo B)
ACTIVIDADES MUSICAIS PARA TOD@S
APUNTAMENTOS PARA A MATERIA DE HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA. AUDICIÓNS DE SELECTIVIDADE E COMENTARIOS.
Material de apoio para a materia de música durante o curso 2013/14.

Cuestións e exercicios.
Ligazón a páxina WEB cos Exercicios de Selectividade RESOLTOS.

Cuestións e exercicios.
Ligazón a páxina WEB cos Exercicios de Selectividade RESOLTOS.

Actividades de Física y Química : Cuestiones y ejercicios .

Actividades de Física y Química de 3º ESO .

Curso de Física e Química de primeiro de Bacharelato. Libro de texto Anaya 2015. Zubiaurre e outros.LOMCE.

Actividades de Física y Química de 2º ESO.

fffff
Curso educación física 2ESO
Educación física de 1eso

Módulo de Ofimática e arquivamento de documentos, no curso académico 16-17

Módulo de Montaxe e mantemento de sistemas e compoñentes informáticos, no curso académico 16-17

Materia de FP Básica de Informática de Oficina 2016-17

Materia de FP Básica de Informática de Oficina 2016-17

Curso de Montaxe e mantemento de sistemas e compoñentes informáticos de 1º de FP Básica.
Curso de Ofimática e arquivamento de documentos de 1º de FP Básica
Aquí tes material para preparar a túa proba.
Probas de acceso

Skip noticias do sitio

Noticias do sitio

(No news has been posted yet)

Skip noticias do sitio

Noticias do sitio

(No news has been posted yet)

Skip noticias do sitio

Noticias do sitio

(No news has been posted yet)