Ética e Filosofía

Presentación

   O Seminario de Filosofía pon á vosa disposición esta páxina web onde podedes obter recursos e enlaces a páxinas relacionados cos contidos programáticos de ética, filosofía e historia da filosofía. Así mesmo podedes acceder a información util  relacionada coa P.A.A.U., e a diccionarios específicos da materia.

  

   Os enlaces que figuran nesta biblioteca virtual son totalmente independentes do Seminario de Filosofía do IES MARQUÉS DE SARGADELOS  e teñen a  finalidade académica de facilitar o acceso a fontes de información relacionadas cos curricula  de ética e filosofía. A súa inserción neste sitio respeta os dereitos de propiedade intelectual que lle poidan corresponder aos seus autores.

Distribuir contido