Educación física

Probas físicas : Descripción e baremos

1 -TEST DE COOPER

Video (Clica na imaxe)

 

DESCRIPCIÓN

     O Test de Cooper é unha proba que avalía a nosa capacidade de resistencia aeróbica e a capacidade de VO2 max., consiste en medir a distancia recorrida en 12 minutos.

 

     O médico militar estadounidense Kenneth H. Cooper (1968) quería medir a capacidade física dos soldados americanos así como a súa capacidade de consumo de osíxeno na actividade, sen ter que facer unha espirometría ou unha proba de esforzo. Con este test se consigue ter unha medición moi aproximada destes dous parámetros, cuns medios moi sinxelos e accesibles e coa ventaxa de poder facer moitos test en pouco tempo.

 

    Hai moitos baremos diferenciados por idade ou por sexo, pero casi todos teñen unha mesma base, para nós, en idade escolar este baremo sería correcto:

Para saber a capacidade de consumo máximo de osíxeno (VO2 max.)usa esta fórmula

 

VO2 Max = 22,351 x Distancia recorrida (en kilómetros) – 11,288

 

 

 

 

 

Distribuir contido