DEPARTAMENTOS

 

BIOLOXÍA-XEOLOXÍA ECONOMÍA EDUCACIÓN FÍSICA ED. PLÁSTICA E VISUAL
FRANCÉS FÍSICA E QUÍMICA  INGLÉS LENGUA CASTELLANA
LINGUA GALEGA LINGUAS CLÁSICAS MATEMÁTICAS MÚSICA
ORIENTACIÓN RELIXIÓN CATÓLICA TECNOLOXÍA CC.SS. Xeografía/Historia
ÉTICA / FILOSOFÍA TICs Ciclo Sup. QUÍMICA IND VOLTAR Ó INICIO