ORGANOS DE GOBERNO

EQUIPO DIRECTIVO

Director : XOSÉ MANUEL RUBAL GONZÁLEZ

Xefe de estudos: CARMEN FERNÁNDEZ GARCÍA

Secretaria: MARÍA JESÚS SÁNCHEZ VICENTE

Vicedirector: XOÁN XOSÉ SÁA FERNÁNDEZ

 

 

 

CONSELLO ESCOLAR 2018/20

PRESIDENTE:XOSÉ MANUEL RUBALGONZÁLEZ


XEFE/A DE ESTUDOS : Mª CARMEN FERNÁNDEZ GARCÍA


SECRETARIA: 

MARÍA JESÚS SÁNCHEZ VICENTE


PROFESORADO

MANUEL YÁÑEZ VIVERO (2022)
ESPERANZA BLANCO LÓPEZ (2022)
ROSA MARÍA CASTEDO DORADO (2022)
MONTSERRAT DEÁN FDEZ. (2022)
ALFONSO CIGARRÁN ÁLVAREZ (2020)
Mª LUZ SECO CHAO (2020)


ANPA

Mª LUJÁN RAMOS BEN (2020)


PAIS/NAIS/TITORES LEGAIS

MARGARITA LÓPEZ PERIAGO (2020)


ALUMNADO

BEATRIZ BOTELHO MELO (2020)
ALEXIS VILLARQUIDE GARCÍA (2022)
MAITE REGO FERREIRA (2022)


REPRESENTANTE DO CONCELLO

MANUELA MÉNDEZ ÁLVAREZ (2020)


PERSOAL DE ADM. E SERVIZOS

ELSA RÍO MARCOS (2022