Saída didáctica Ás Pontes e Ao Ferrol

Alumnos/as de  2º B, C, D de bacharelato realizaron unha actividade, o pasado 3 de febreiro, programada polos Departamentos de Tecnoloxía e CC. Sociais, baixo a tutela dos profesores Sela Ares e Ismael Vide. Pretendíase entre outros os seguintes obxectivos: coñecer o funcionamento técnico dunha central térmica tradicional, analizar os efectos do seu funcionamento sobre o medio ambiente, explicar aspectos do sector enerxético na economía de Galicia e España, experimentar sobre as distintas partes da estrutura urbana de Ferrol, diferenciar as formas de organizar o plano urbano, comprobar a evolución histórica do fenómeno urbano.

O alumnos/as traballaron sobre dúas unidades didácticas baseadas respectivamente sobre a central térmica e o percorrido urbano de Ferrol. Esta positiva experiencia está enmarcada na programación didáctica dos respectivos departamentos e para a súa avaliación global.