Exposición literatura infantil

Esta exposición de libros de literatura infantil, que se mantivo durante mes de decembro, constitúe un primeiro chanzo dun proxecto de visibilización do libro galego, ao longo de todo o curso. Neste caso o interese é dobre, dada a calidade da ilustración e edición, recoñecida internacionalmente, do libro infantil galego, moi especialmente para o alumnado do bacharelato artístico.