Skip to Content

Información xeral

Vídeo promocional do departamento de Administración

Premendo na ligazón pódese acceder ao VÍDEO PROMOCIONAL do departamento de Administración.

Bolsas do MEFP e prazas en residencias para estudos non universitarios

Deixamos uns pequenos resumos informativos sobre as axudas xerais do MEFP e dos Centros residencias docentes. Esperamos que sexan de axuda! 

-Bolsas xerais do MEFP

-Bolsas centros residenciais docentes.

Orientación vocacional 4º de ESO

Xa non queda nada para rematar o curso! Para botarvos unha man, achegámosvos unhas breves presentacións sobre os diferentes estudos aos que podedes acceder ao rematar a etapa da ESO.
Se tes algunha dúbida ponte en contacto co Departamento de Orientación. 

-Cursar Bacharelato

-Cursar Ensinanzas de Réxime Especial

-Cursar Grao Medio de FP

Calendario probas libres 2020-2021

Premendo no seguinte enlace accederase ao calendario para as probas libres 2020-2021.

NOTA.-

Modifícanse as horas das probas dos módulos Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares, Estruturas do vehículo e Sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe. Pódense consultar as horas corrixidas NESTA LIGAZÓN.

Convocadas as probas de acceso aos ciclos formativos de grado medio e grao superior

 • Grao medio: O prazo de presentación estará abranguido entre os días 15 ao 26 de marzo de 2021, ambos os dous incluídos.
 • Grao superior: O prazo de presentación estará abranguido entre os días 18 de febreiro ao 3 de marzo de 2021, ambos os dous incluídos.
Ligazón: Calendario da convocatoria 2021

Para acceder á aplicación da solicitude e máis información, premer no seguinte enlace da páxina de FPhttp://www.edu.xunta.es/fp/acceso-grao-medio-convocatoria-actual

Horarios de titoría do profesorado

No seguinte enlace poden consultarse as horas de atención a pais/nais e titores/as legais de todo o profesorado do centro.

Debido ás circunstancias sanitarias, o protocolo a seguir para estas titorías é o seguinte:

As titorías serán telefónicas dentro do horario asignado a cada titor ou profesor. O alumnado pedirá cita previa ao titor/profesor en persoa, a través dunha nota ou ben a través de Abalarmobil, se o profesorado o ten activado. O titor/profesor chamará ás familias dentro do horario que lle corresponda. Só nos casos excepcionais, as familias poderán entrar no centro educativo para entrevistarse personalmente co profesorado e sempre con cita previa tomando as seguintes medidas:

➢ Emprego de máscara.

➢ Hixiene de mans ao acceder á aula de recepción de nais/pais.

➢ Colocación de mesas como separación para garantir a distancia.

➢ Cumprimento estrito do horario establecido para cada unha.

 

Axudas máscaras

Solicitude de participación no procedemento de distribución de máscaras

Pódese consultar o texto do DOG premendo na seguinte ligazón

Orde do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21.


Prazo de solicitude: do 16 ao 27 de novembro de 2020.


Alumnado destinatario:
•    Que pertenza a familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.
•    Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.
•    Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.
•    Alumnado matriculado en educación especial.


Non ten que presentar solicitude:
O alumnado que recibiu o vale de 50 € para material escolar (o centro entregará a este alumnado a máscara sen necesidade de presentar solicitude).


Ten que presentar solicitude:
O alumnado que non recibiu o vale de 50 € para material escolar, por non ter presentado a solicitude en prazo, pero que lle correspondería por renda.

Horarios lectivos 2020-2021

Premendo nos seguintes enlaces accederase á información dos horarios e ó profesorado dos grupos:

ESO e BACHARELATO

1º ESO 2º ESO+ PMAR 3º ESO+ PMAR 4º ESO
1º BAC 2º BAC

 

FORMACIÓN PROFESIONAL

FP BÁSICA  
MANTEMENTO DE VEHÍCULOS  
 1º  2º
  SERVIZOS ADMINISTRATIVOS
CICLOS MEDIOS  
ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS  AUTOMÓBILES
 1º  2º
INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS  E AUTOMÁTICAS
 1º  2º
 SOLDADURA E CALDEIRARÍA
 1º  2º
XESTIÓN ADMINISTRATIVA  
   2º
XESTIÓN ADMINISTRATIVA (A)  
  Horario
CICLOS SUPERIORES  
AUTOMOCIÓN
 
 
SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS  E AUTOMATIZADOS
 1º  
ADMINISTRACIÓN E FINANZAS


 

ESA e BACHARELATO ADULTOS

ESA
BACHARELATO

 

 

 

 

 

 

 

Os nosos Ciclos Formativos.

Os nosos compañeiros e compañeiras de Formación Profesional elaboraron unha serie de vídeos para presentar os ciclos que se poden cursar no noso centro, así como as súas instalacións correspondentes:

-Familia de Administración e Xestión

-Familia de Electricidade e Electrónica.

-Familia de Fabricación Mecánica.

-Familia de Transporte e Mantemento de Vehículos.

Aclaracións Bolsas do MEFP e prazas en residencias para estudos non universitarios

Ante as numerosas dúbidas formuladas en relación ás bolsas do MEFP e as prazas de residencia para estudos non universitarios deixamos un resumo informativo que esperamos sexa de axuda.

Información acerca das bolsas xerais do MEFP

Información acerca das residencias

Ademais, pola particularidade do presente ano académico, deixamos as seguintes aclaracións:

 • Mantéñense as bolsas para o alumnado de FP que decidíu pospoñer as prácticas de FCT por mor da pandemia. (enlace)
 • Igual que en anos anteriores, deberá devolver as cuantías das bolsas o alumnado que:
 • Causara baixa nos estudos para os que solicitou a bolsa.
  • Non cursara un mínimo do 80 % das horas lectivas.
  • Reducira o número de materias/módulos matriculados sen acadar o mínimo esixible para ter dereito a bolsa de estudos.
  • Non aprobar un mínimo do 50% das materias/créditos/horas matriculados.
  • Non ter superado o curso de acceso ou preparación para a FP ou as EOI.
  • Non ter presentado o Proxecto de fin de Estudos no caso de ter solicitada a bolsa para tal fin.
 • O alumnado con NEAE deberá devolver as bolsas concedidas nos seguintes casos:
  • Causara baixa nos estudos para os que solicitou a bolsa.
  • Non cursara un mínimo do 50 % das horas lectivas.
  • Non ter pagados servizos prestados para os cales se concedera a bolsa: transporte, residencia, axudas ao estudo.
  • Reintegrará a bolsa o alumnado que recibindo cartos para o comedor, non houbera usado este servizo.

(enlace Instrucións)

 

Coñece a nosa oferta de ciclos de FP

Se queres coñecer con un pouco máis de detalle en que consisten os ciclos que ofrecemos no noso centro, podes facerte unha idea a través dos seguintes vídeos.

Administración e Xestión


FP Básica Servizos administrativos 

Grado Medio Xestión Administrativa

Grado Superior Administración e Finanzas

Electricidade e electrónica

Ciclo Medio Instalacións Eléctricas e automáticas

Ciclo Superior Sistemas Electrotécnicos e automatizados

Fabricación mecánica

Ciclo Medio Soldadura e Calderería

Transporte e mantemento de vehículos

FP Básica Mantemento de vehículos

Ciclo Medio Electromecánica de vehículos automóbiles

Ciclo Superior Automoción

Abalar Móbil

A Xunta de Galicia, coa finalidade de aumentar o acercamento entre o profesorado e as familias, ofrece abalarMóbil. Trátase dunha aplicación que permite ás familias consultar a información dos seus fillos a través do teléfono móbil dende calquera lugar, de forma cómoda e rápida.

Será necesario ter instalada a dita aplicación para consultar as cualificacións da 2ª avaliación o venres 3 de abril.

Máis información

Manual de usuario

Vídeo explicativo

Validacións de materias con estudos de Conservatorio

Premendo na seguinte ligazón INFORMACIÓN pódense consultar Preguntas frecuentes acerca das validacións para o alumnado das ensinanzas profesionais de música e de danza e das ensinanzas de réxime xeral.

Calendario de exames de pendentes de 1º de BAC

O calendario de exames de materias pendentes de BAC é o que se detalla a continuación (no mes de xuño).

Aclaración:

Son os exames de materias pendentes de cursos anteriores e non das avaliacións suspensas deste curso.

 • Os exames son telemáticos (ou sexa, non implican presenza física no centro). 
 • O calendario faise para evitar solapamentos horarios. Non obriga a ningún departamento a realizalos deixando liberdade para avaliar con traballos ou como estime oportuno.
 • O horario destinado a cada materia é o tempo máximo que se pode empregar. Non se obriga a usalo todo e cada departamento será o responsable de comunicar ao alumnado a duración que considere oportuna.
   Martes 2   Mércores 3   Xoves 4   Venres 5 

16:00

17:30

 Matemáticas I 

Mat. Aplic. I

 Lingua

 galega 

 Física e

 química

 Debuxo

 técnico

17:30

19:00

 Filosofía  Economía      

Exames finais (non presenciais) de materias pendentes da ESO.

O calendario de exames de materias pendentes da ESO é o que se detalla a continuación.

Aclaración:

 • Son os exames de materias pendentes de cursos anteriores e non das avaliacións suspensas deste curso.
 • Os exames son telemáticos (ou sexa, non implican presenza física no centro). Se houbera notificación de incorporación física do alumnado ás aulas actualizaríamos esta información.
 • O calendario faise para evitar solapamentos horarios. Non obriga a ningún departamento a realizalos deixando liberdade para avaliar con traballos ou como estime oportuno.
 • O horario destinado a cada materia é o tempo máximo que se pode empregar. Non se obriga a usalo todo e cada departamento será o responsable de comunicar ao alumnado a duración que considere oportuna.
   Luns 18   Martes 19   Mércores 20   Xoves 21   Venres 22

 09:30

11:00 

         Bioloxía e xeoloxía

 11:30

13:00 

     

 Ámbito

científico-matemático

 Cultura clásica

  

 

 

 

Luns 25

 Martes 26   Mércores 27   Xoves 28  Venres 29

09:30

11:00 

Educación plástica  Francés Língua castelá Oratoria

 Tecnoloxía 

11:30

13:00 

Física e química Inglés Língua galega Matemáticas

 Ciencias sociais 

Contacto co centro

Durante a suspensión das actividades lectivas o centro permanecerá pechado para toda a comunidade educativa.

As vías de comunicación co centro son:

 • Teléfonos: 982870916 e 656655921 en horario de 10:00 a 13:00
 • Correo electrónico: ies.maria.sarmiento@edu.xunta.gal

AVISO IMPORTANTE

Durante a suspensión das actividades lectivas o centro permanecerá pechado para toda a comunidade educativa.

As vías de comunicación co centro son:

 • Teléfonos: 982870916 e 656655921 en horario de 10:00 a 13:00
 • Correo electrónico: ies.maria.sarmiento@edu.xunta.gal
Distribuir contido


by Dr. Radut